No Picture

Решаи бодум

  Вахтое мо чагерк бийем кампирои чашми кордуну ватадбири ай гармиву сардии зндгии прмашаққати кӯҳистун бохабар супоришмн медон, ки бре ай танабармоло барои тиёр карани ширчой решаи бодм биёре. Чн Идома

No Picture

Раҳоӣ ай саратон

  Мӯсфедо нақл мекаран, ки як марак ай касалии саратон ранҷ мебураст. Касалш ба дараҷае авҷ грфта бидаст, ки ҳамчн касали муолиҷанашаванда ай беморхуна ҷавобш медан. Бечораи марак ай зндгӣ Идома

No Picture

Саховати ҳамаки Файз

  Ҳамаки Файз дар маҳаллаи Хӯфаки шаҳри Хорғ зндгӣ мекар. Борҳо меҳмуни хонаводаш бидаем. Бахусус нисбати мардуми Ванҷ ҳамаи оилаш эҳтироми хосса дора.   Ҳамроҳи бобам соли ҳазору нусаду навадучор Идома

No Picture

Ҷорқрангкнӣ

  Солои ҳазору нусаду навадупанҷмо бӣ. Ай умбар бай ҳамаки раҳматии Раҳмониддина чорқ оварабину амта сияи рӯшан бин.   Як рӯз дар хуна бием, ки бобии Мҳмадбек ай Торгодне мемун Идома

No Picture

Хотирае ай бат (тарҳавло ë ҳавлои ширӣ)

  Бистучорм ё биступанҷми майи соли 1998 вахте снфи ёздара тамом мекарем, баъди дарс ҳама ҳамснфо ҷамъ шийему маслиҳат карем, ки занги охирон вахти тамом карани таҳсили снфи ёздаимна саҳарша Идома

No Picture

Қариб хдта ҷунамарг мекарӣ

  Амун солои вазнинӣ Усмони Соқиев, рафиқм ай Душанбе блети пойезд мегираву бояд Масков биёя пеши мн. Некӣ ай Нурмаҳмади рафиқи гамун паноҳ медора блетгириша, ки ини нахезаву брем дар Идома

No Picture

Қваозмоии Ғофилпалвон да маҳракаи мир

  Як қисса дар бораи Ғофилпалвон ай ҳамаком шнавягӣ бием, нақлтун мекнм. Ин воқеа да солои нимаи дуйми асри XIX бидаст. Ҳар сол мири Дарвоз гуштини калуни наврӯзӣ мегзарундаст. Беҳтарин Идома

No Picture

Дед Миш

  Дед Миш як марди яҳудӣ, ки дар давроои шӯравӣ дар ноҳияи Ванҷ кор ва фаолият караст. Дед Миш ҳамаи асбобои батинкадӯзира ай шар ҷам мекнаву мехеза Ванҷ кор миёя. Идома

No Picture

Алиши ғнаҷӣ ва хар

  Тағоимардмм ай деҳаи Ванван дар амн замони бесарусомонӣ қариб ҳамашн як хари ай убари ов оваран. Якм бобии мн, Хдо раҳматш кна, Қурбон Ризвонов овар. Деҳаи Ванван, ки ай Идома

No Picture

Ага бзанам, зану аспмаш мебахшму мерам

  Да Лӯлаи Техарв гӯштин шияст. Палвонои нумии Ванҷу Язглум да гӯштин иштирок доштан. Иматпалвон – палвони нумӣ ҳзур доштаст. Пушти палвон кам змина дияст. Паловонои га ай йӯ мекебиян. Идома

No Picture

Палчои сари мумаша бгира

  Дар вахтои донишҷӯиш ай Ванҷ бобаи як донишҷӯбача хабаргириш миёя. Касе то хобгора пеши бачаш мерасунаш. Баъди вохриву аҳволпрсӣ каме дам мегирану бача бобаша мега биёта брем хунаи ҳамаки Идома

No Picture

Ҳамлаи грго

  Даҳ то понзда та индук доштему бобаи раҳматим ай вахти саршавии члаи змстун яке-яке мекушт. Дутошна кшта биву боқимунда дар шохои ангур шав хов мерафтан. Трезаи ҳҷрамун тарафи амун Идома

No Picture

Ин индукои мн импортнин

  Ин латифа неву кори аслист, ки мн дар кӯдаким карму ҳозир чақ-чақ мекнм. Бай хунаи тағоии Аслам Мирзоева (рӯҳаш шод боша) меҳмун ай Хоруғ миёя, кадм намойндоеву да вн Идома

No Picture

Инш ҳаққи хдт домло

  Хдораҳматии ҳамаки Ҳавсалумбек Саломов палвони нумии Ванҷ биву иш кас қввати дсту панҷаша да ҷавониш (солои 30-40 асри 20)  надоштаст. Некӣ бо як ҳнари безеби дздинӣ доштаст. Як шав, Идома

No Picture

Шӯ, ки намедошт тра варишӣ намиёварм

  Ай нақлойи пешина. Як лавнд ай Баравн як рӯзи тирамо ова мепара, мегзара убар, мерава қшлоқи Жумарч, шав да як хуна меҳмун мегара. Хунойи авғунони варанги хунойи пешинаи мо, Идома

No Picture

Қиссаи ҷанҷоли ду мараки водхдӣ

  Саиду Шодибега да сари ов ҷанг мегара. Саид ва бел мезана Шодибега калякша мешканаву мегиран инша бай беморхунара мебарану йӯша миёян бай млетсахунара. Як ду ҳафта мегзара, як млеса Идома

No Picture

Оҳоо,  ҷндор ам хдт бидай бгӯ!

  Солои пештарак марде ай деҳоти поюни мо, ки ва авғон хамсарҳадан, дар деҳоти боло дӯсте доштаст. Боре да амин мавсими чормағзкаф бай хабаргирии дӯстш миёя. Марди болочӣ зиёфати хуб Идома

No Picture

Қиссаи бобии Дайхудо

  Бобии Дайхудо яке ай коркнои Қальа бидаст. Солои дроз қатии миро кор караст. Вазифаи илмӣ неву некӣ вазифаи хизматӣ доштаст. Вахте русо Ванҷа мегиран ҳамчн босмачӣ бандиш мекнан. Мебаранш Идома

No Picture

Ҷазо дар зндуни мир

  Дар друни Қалаи Мир зндун бидаст. Чанд бӯзбалаига зндунбун бидан. Касе гно мекараст меоваран зндунш мекаран баьд ҷазош медаан. Як вахто андозҷамкни миро ай Гишхун бидаст, нумш Калхдойӣ. Ин Идома

No Picture

Қиссаи вардоштани нарбзи Глпочо

  Қиссаи вардоштани нарбзи Глпочо – мири Ванч ай тарафи лавндои Гшхун. Ин нақл ай гфтоои бобии Улфатшо Нодировай, ки 102 сол умр дӣ, Худо рахматш кна. Мир як нарбузи Идома

No Picture

Мборизои раи ҳақ  

  Боби Давлат (хдо биёмрзаш) мӯсфеди хш чақ- чақ ва ҷахондияйе бӣ ва оиди таассуротош ай вохриш ва ду “босмичӣ” дар Ванҷ чнин накл мекар: амун вахто дар сини 18-20 Идома

No Picture

Қисааи як ҷавонмарди воқеии ванҷӣ

  Дар амун солои бистуми асри бист, вақте, ки русо бай Ванҷа меёян, Қалъаи Рохарва мегиран, ай рӯи нақлои бобам (худованд раҳматш кна) ай тамоми хоҷагиё марако бай ҷиҳода бай Идома

No Picture

Амқа сахтет мезом, ки дига намехестӣ

  Дилдор-палвон Авғунистун мерафтасту мевмааст, баъд кадм келаске хабар мекна врусора, меёян мҳосираш мекнан, ин палвони бӯзбала як чӯви камалира ай кое мегира дар таи кашш ай друни ҷума мехалаву Идома

No Picture

Шермарде ай гзаштаи диёр

  Кашак каровулбегӣ бачаи Хуҷаи Сагбисти Мдехарв. Биёри Хуча Дада бобаи Навруз. Ай Хуча бачоош Аҳён (бобаи Ҳрфон),Турон (бобаи Шодмон ва ғ) Ҳур …      Ино ай Мдехарв умаан Идома

No Picture

Мҳаббати мардм ба Имматпалвон

  Вахтойе, ки да Хорғ да обшижит зндгӣ мекарем, як вахтиёр доштем. Нумш Шакаршо, як мӯсфеди бӯзбалайи да ҷавониёш палвончоп бидаст. Дойим да бораи корнумойи палвонии Иматпалвону Шошопалвону Глаҳмадпалвон да Идома

No Picture

Ҷасорати Шониёз

  Ммкин ҷое хато кнм ва ё ба иштибоҳ ра бдм. Некӣ ба маълмоте, ки то мо расияст, Шониёз дар Сунгад зндагӣ мекараст, қатии ҳафт бачашу як биёрзош. Баъи вн Идома

No Picture

Халосӣ ай қрғз

  Накл мекаран,ки як бача дар зминои лалмӣ дар пушта даводав доштаст,ки се қрғз чорагиша мегиран, хлоса бачаак зиқ мегара. Медуна, ки мебаранш, ва имову ишора қрғзора мефамна, ки бмунем Идома

No Picture

Қиссоои Қоғазмо

  Амин гапа мн нақлша бо дигар хел фамим, ки дар раи Язглм да як овринги танг бача бачо ҳҷми ногахонӣ мекнан, тортқбарора лати таи пӯстак мекнан, якиёи гашни ай Идома

No Picture

Глпочо, Мири Шех ва Шаҳи Дарвоз

  Глпочо наркала бидаст, тибқи баъзе маълумотои боқимунда бо вҷуди ҳама содагиву одигиш қарору тасмимош хеле бохирадона, мардмӣ, ватаҳамл ва ба манфиати мрдмш бидан. Глпочо табъи шухикунӣ, сарояндагӣ ва дторзании Идома

No Picture

Рафту умад ай кои га?

  Ривоят мекнан, ки як боре Ҳавсамадбег бачаи Ҳиззатманд маҳракае медаву ва кадум сабабе Ғиёс бачаи Млоёри шоира даъват намекна. Ғиёс мешнававу сахт меранҷа, бад амин сатрора эҷод мекна: Ҳамсояи Идома

No Picture

Қиссаи Бобии Млошариф

  Бобии Млошарифа ббии раҳматим (дхтарш бӣ вн вахт чанмоҳа бидаст) ай рӯи шнавяш ай ақрабо нақл мекар, ки вахте ки Млои дроз ай Авғнистун мезгараву аскарои срха мекуша, дарои Идома

No Picture

Гаҷирии Амонатпалвон

  Да вн давр дта палвони зур бидаст, Амонатпалвон да Ровану Ғофилпалвон да Поймазор. Амонатпалвон мега, ки да як ҷо бояд як зур боша, бояд ва Ғофил қваозмойӣ кнм, ё Идома