No Picture

Сангнигораи дараи поймазорӣ

  Сангнигора (петроглиф) дар яке аз дараҳои деҳаи Поймазори ноҳияи Ванҷи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Ба қавли бостоншиноси ҷавон Бобомуллоев Бобомулло таърихи ин сангнигора ба давраҳои хеле қадим(а) рафта мерасад… Идома

No Picture

Сангнигораҳои дараи садвадгӣ

  Уламои таърих қидмати тамаддун дар водии Ванҷро беш аз ду ҳазор сол меҳисобанд. Бозёфтҳои таърихӣ дар водӣ далели ин фарзия мебошанд. Бозмондаи кӯраҳои маъдангудозии аҳди пешинро ба ин давр Идома

No Picture

Баталиони ақибгоҳи ҷанг

  Дар тӯли таърих абарқудрату императориҳо барои амалӣ сохтани аҳдофу касби манофеъ густохона ва бо иғвову тавтиъа шӯру даргириҳо, ғасбу ғоратгариҳо, қатлу кушторҳо барпо карда, бар сари миллионҳо инсон машаққату Идома

No Picture

Қалъаи Ду

  Водии Ванҷ аз аҳди қадим макони зисти мардум аз тавоифи мухталиф, аслан иронинажод будааст. Маъхаз ва ё навиштаи илмие дар мавриди таърихи гузаштаи водӣ дастрас нест. Ниёгони бошандагони форсизабони Идома

No Picture

Ҳудуд ва ҷуғрофиёи Дарвози таърихӣ

  Гарчи дар баъзе лаҳзаҳои таърихӣ дар ин сарзамин тағйироти ҳудуд ва давлатию маъмурӣ ба назар мерасад, мустақиман ҳудуди доимӣ ё анъанавию маъмурии он, ҳатто баъди пурра тобеъ шудани шоҳигарии Идома

No Picture

Дар мавриди маънии Дарвоз

  Аниқ муайян кардани давраи пайдоиши таркиби «Дарвоз» чун исми хос ва номи ин диёр, масъалаи бисёр мушкил ва сарбаста мебошад. Асли пайдоиши худи калимаро муайян намудан, дар назари аввал Идома

No Picture

Ҷиноят ва ҷазо

Қиссаи таърихӣ   Вазъи сиёсӣ ва иқтисодии Осиёи Марказӣ бахусус миёнаҳои солҳои 30-юм ва 40-уми асрии Х1Х басо мураккаб гардида буд ва ин мурраккабиҳо натиҷаҳои кашмакашиҳои хонигарии Қӯқанд ва амири Идома

No Picture

Шоҳони давраи ахири шоҳигарии Дарвоз

Мулоҳизаҳо дар бораи санади салтанати шоҳони давраи ахири шоҳигарии Дарвоз   Соҳиби тахт шудани шоҳони охирини Дарвоз ба даврае рост омад, ки кӯшишҳои футуҳоти Русияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна оғоз Идома

No Picture

Дарвоз дар давраи ҳукмронии Исмоилшо

  Ҳукми шоҳони Дарвозро чи хеле, ки дар боло ишора рафт, капитан Кузнетсов нисбатан пурра муайян намуда, аз ҷумла чунин қайд кардааст: «Баъди вафоти Султон Маҳмудшо тахти Дарвозро бародараш Аҳмадшо Идома

No Picture

Аз Шоқирғиз то Исмоилшо

  Таърихи сиёсии Дарвози охири асримиёна монанди дигар сарзамину давлатҳои минтақа аз ҳудуди қонунмандиҳои замони парокандагии феодалӣ берун будан наметавонист. Муборизаи беисти намояндагони сулолаи ҳукмрон барои соҳиб гаштан ба тахти Идома

No Picture

Дараи Ғавеҷ

  Агарчанде дар асотир ва маъхазҳои торихӣ ва ё “Шохнома”-и Фирдавсӣ, ё “Сафарнома”-и Носири Хусрав дар бораи ин мавзеъ зикр нашудааст, сарфи назар аз он ки дар ин мавзеъ ҳанӯз Идома

No Picture

Қошғариҳои Ванҷ

  Дар Ванҷ баъзе авлодҳоро қошғарӣ меноманд ва намояндагони онҳо аз Қошғар омадани бобоёнашонро тасдиқ мекунанд. Дар мавриди сӯҳбатҳо ба танз онҳоро “хитоӣ” унвон мекунанд. Вале дар асл онҳо тоҷикони Идома

No Picture

Фаъолияти Хазинаи Оғохони IV дар Ванҷ

  Дар давраи тӯлонии ҷанги гражданӣ (1992-1997) дар бисёр мавридҳо қатъ шудани ҳаракати нақлиёт бо роҳи Душанбе-Помир алоқаи байни ноҳияҳои Қаротегину Помирро бо марказ хеле суст карда буд. Имкониятҳои кишоварзии ин Идома

No Picture

Ванҷ дар солҳои 70-80

   «Мардуми мо, – мегӯяд дар маърӯзаи хеш дар маҷлиси тантанавии бахшида ба 50-солагии ИҶШС котиби аввали кумитаи ҳизби коммунисти ноҳия М.Абдуллоев, – ба таври шинохтанашаванд тағйир ёфтааст. Дар хизмати аҳолии Идома

No Picture

Ванҷ дар солҳои 50-60

 Муттаҳид намудани колхозҳо имконияти идоракунӣ ва роҳбарию даромаднокиро васеътар гардонд. Акнун 30-31 колхози пештара ба 12 колхоз (колхозҳои ба номи Жданов, Фрунзе, Ворошилов, Ленин, Сталин, Горкий, Орҷоникидзе, Берия, Киров, Молотов, Микоян, Идома

No Picture

Ванҷ дар солҳои 40-и асри ХХ

  Ҳазорон ҷавонони Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ҷанг барои адои қарзи фарзандӣ, ихтиёрӣ ба майдони ҷанг рафта, шарафи мамлакатро ҳифз мекарданд. Зиёда аз 200 ҳазор фарзандони Тоҷикистон дар ҳайати қӯшунҳои Идома

No Picture

Ванҷ дар солҳои сиюм

   Ба туфайли меҳнати шуҷоатмандонаи аҳолии маҳаллӣ (24.000 кишоварзон) то охири соли 1940 роҳ кушода шуда, тамоми минтақаи Помиру Қаротегинро бо маркази ҷумҳурӣ пайваст. 12 октябри соли 1940 аввалин қатораи (колонна) Идома

No Picture

Таъсисёбии ноҳияи Ванҷ

  80 сол муқаддам – 29 маи соли 1933 ин диёри куҳанбунёд дар харитаи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва номгӯи воҳидҳои (субъектҳо) он бо унвони НОҲИЯИ ВАНҶ сабт гардид.   Дар ҳуҷҷати Идома

No Picture

Ванҷ дар арафаи инқилоби шӯравӣ

  Моҳи апрели соли 1929 дар қатори дигар дастаҳои зиддишӯравӣ аз Афғонистон ба қаламрави Дарвоз дар деҳаи Ҷорф дастаҳои серодами Фузайл Махсум ва Кӯри Шермат гузаштанд. Онҳо тавонистанд, ки Қалъаихумбро Идома

No Picture

Муносибатҳои тиҷоратӣ

  Тарзи истеҳсолоти феодалӣ дар ҳамбастагии қавӣ бо муносибатҳои патриархалӣ дар таърихи тӯлонии давраи шоҳигариҳои Ванҷу Дарвоз ва ҳатто солҳои аввали баъди ба аморати Бухоро ҳамроҳ кардани Дарвоз, ба пайдоишу Идома

No Picture

Шикорчигӣ дар Ванҷ

  Оид ба косиб ва вазъи ҳунармандӣ дар бекигарии Дарвоз ва хосатан миригарии Ванҷ сухан ронда, боз аз як шуғли анънавии мардуми ин диёр – шикорчигӣ набояд сарфи назар кард. Идома

No Picture

Тиллошӯӣ ва заргарӣ дар Ванҷ

  Гарчи дар бораи вусъати ин шуғли қадимаи аҷдодӣ маълумоти мӯътамаде дар даст надорем, то дараҷае, ки огаҳем, дар Дарвоз ин навъи ниҳоят нозуки ҳунармандӣ то андозае равнақ дошт ва Идома

No Picture

Коркарди чӯб дар Ванҷ

  Чун муҳимтарини воситаи таъмини шароити зисти мардум чӯбу маводи чӯбин ба инсон пайванди азалӣ доранд. Аз ин лиҳоз вобаста ба тараққиёти ҷомеа истифодаи чӯб аз доираи зарурати табии худ Идома

No Picture

Чармгарӣ дар Ванҷ

  Шароити табии барои зиндагии муқаррарии нисбатан номусоид ба кӯҳистон зарурати аз пӯст тайёр намудани пойафзолу баъзе навъҳои пӯстину болопӯшро аз замонҳои дури аҷдодӣ ба ҳукми анъана дароварда буд. Аҳамияти Идома

No Picture

Кулолгарӣ дар Ванҷ

  Ин навъи ҳунармандӣ, ки дар тамоми давраҳои таърихӣ барои ҳамаи халқҳо шуғли маъмултарин ва заруртарин ҳисоб меёбад, то солҳои 50-ми қарни ХХ, яъне то замони нисбатан пурра таъмин гаштани Идома

No Picture

Оҳангарӣ дар Ванҷ

 Коркарди оҳан ва аз он тайёр намудани олоти истеҳсолот, асбобу ускунаи рузғордорӣ яке аз ҳунарҳои аҷдодии мардуми Дарвозу Ванҷ буда, аз қадимулайём шӯҳрати ин диёрро ба дуриҳои дур бурдааст. Барои Идома

No Picture

Бофандагӣ дар Ванҷ

  Бофандагӣ, чун навъи ниҳоят зарурии фаъолияти меҳнатии аҷдодӣ дар тамоми қаламрави Бухорои Шарқӣ пойгоҳи мустаҳкам дошт. Дар шароити муносибатҳои ниҳоят заъифи тиҷоратӣ Ванҷ мисли чанде аз амлокдориҳои дигари Дарвоз Идома

No Picture

Ҳунармандӣ дар Ванҷ

  Сокинони Ванҷ мисли дигар тоҷикони кӯҳистон дар ҷодаи ҳунармандӣ аз ҳамзабонону ҳамқавмони водинишини худ бо он фарқ мекарданд, ки аз марказу мактабҳои ҳунарӣ дур буда, имконияти пурра қонеъ намудани Идома

No Picture

Низоми андозситонӣ

 Ҳайати сершумори амалдорон ва ашхоси вазифадор дар аморати Бухоро барои аҳолии меҳнаткаши шаҳру деҳот бори ниҳоят гарон буд. Тамоми амалдорону дастгоҳнишинони онҳо, ки дар боло ишора рафт, аз давлат ҳеҷ Идома

No Picture

Кишоварзӣ ва сохтори заминдорӣ дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри XX

Кишоварзӣ ва сохтори заминдорӣ   Аз рӯи маълумоти мавҷуда, дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ дар бекигарии Дарвоз, аз ҷумла миригарии Ванҷ, ҷорӣ намудани системаи заминдории давраи ҳукмронии Манғитиён Идома

No Picture

Заминаҳои зери тасарруфи Бухоро қарор гирифтани Дарвозу Ванҷ

  Оғози забткориҳои Русия дар Осиёи Миёна барои дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ заминаи устувор эҷод кард. Аз раванди футуҳоти Русия аморати Бухоро дар канор монда натавонист.   Нақшаи тасарруфи Осиёи Идома

No Picture

Ванҷ дар асрҳои миёна

  Бояд гуфт, ки ба сабаби аз роҳи асосӣ, ки қад-қади дарёи Панҷ мегузашт, то андозае дар канор мондани водии Ванҷ ба каме аз сайёҳон муяссар мешуд, ки сафари ин Идома

No Picture

Ванҷ дар замонҳои қадим

  Тақдири таърихии Ванҷ аз дигар мавзеъҳои тоҷикнишини Бухорои Шарқӣ ва Помири Ғарбӣ ҷудо набуд. Фоҷиаҳои дар ин ё он гардишҳои таърихӣ, аз ҷумла ҳуҷуми юнону мақдуниҳо, арабҳо, тотору муғулҳо, Идома

No Picture

Дар бораи маънои Ванҷ

  Ҳарчанд исми ин диёр, – «Ванҷ» чун таърихаш хеле печидаю ноаёниҳо дорад, вале як ҳақиқат мусаллам аст, ки ин ном хеле қадимист. Гумон меравад, ки дар ин мафҳум то Идома

No Picture

Ванҷ. Маълумоти ҷуғрофӣ

  Ванҷ. Ин мафҳуми дар забон хеле шинаму дар эҳсоси сокинонаш ниҳоят гуворо ва то дараҷае ғурурбахш, мавзеест дар қисмати ҷанубу шарқии кишвари азизамон Тоҷикистон. Ноҳияест бо ҳамин ном дар Идома