Шкори моҳӣ ва мрғовӣ да замонои пештар

  Бобии Давлата (Хдованди бзрг биёмрзаш) бсё мӯсфеди хшчақчақ бӣ. Бобии Давлат дар ҷивониш бисё марди чобуку чусту чолок ба қавли хдш – баҷовр бидаст ва қариб ҳамаи минтақои Тоҷикистони кнунӣ ва водии Фарғонара пои пиёда тай караст. Дар мавриди сафарош хотироои ҷолиби бсёре дошт, мусфеди огоҳам бӣ. Дар амун давру замон (даврони шӯравӣ) мегфт, ки, Самарқанду Бухорора барое, ки бай узбакора бдан, дар як шабонарӯз ҳамаи тоҷикора узбак каран. Соли тавалдш аниқ маълм набӣ, некӣ ай рӯи дарҷи бошпрте да дстш дошт, дар сини 88-солагиш инфаркт мезана, як бари танаша ай бари рост карахт мекна, амитарам ҳушш дар сарш бӣ ва ҳамаи саргзаштои ай сарш гзаштагира ёд дошт. Мерафтем қатии бачоо хабаргириш, мепрсиемш, ки, боби чи хизмат кнем?. Мегфт баре дар реги ростаи тагҷарои Ғӯлак таи регм кне. Ранги кӯдак пеши барш мекарем, мебуремш дар рег таи регш мекарем. Мегфт ахманим бчине биёре, дар як лаганак ахмана мечиндем ай тагчарои Гулак дар пешш мемундем угам сар мекар сӯҳбата.
  Ба гфти бобии Давлат (Хдованд раҳматш кна) дар ростаи сангови деҳаи ибара ай маҳалаи Шитан то калапойкие, ки бай Шрговада саркалапо мегара чангали катае ва нуми Ҷангали Шароф вуҷуд доштаст ва ба гфти мӯсфед ҷангал ба қадре калону зич бидаст, ки , сари мор ра намиёфтаст дар чангал. Ай мобайни ҷангал марғоваке мешоридаст ва дар дохили чангал марғовак ҷо-ҷо ҳавз мезаст ва дар ростаи Заг як ҳавзи нисбатан кататари ширгармам, ки ай шибароваи заг сарчшма мегрфтаст, вҷуд доштаст. Ин марғовак бо ҳавзу ҳавзчаҳои дохили ҷангал чор фасли сол диққати моҳӣ ва селаи мрғовиёра доимо ҷалб мекараст. Ба гуфти мӯсфед солои пешта моҳӣ нисбатан бисёртар бидаст ва моҳиёи ката-ката ам пр вар мехӯран, ки ай сабаби сохтани ГЭС ва сарбандш дар Ванҷов интеграсияи моҳиё қад-қади дарё рӯ ба поюн рафта бидаст.
  Мӯсфед нақл мекар, ки мо барои моҳиқапӣ ранги шмо шӯхов ва шӯхов барои биступанҷ-сӣ моҳӣ намегаштему заҳмат намекашием, балки панч-шаш крч сабата вегасар дар марғовакое, ки дар Ванҷов қатӣ мешин, мемудем, чнки ва фарорасии шом моҳиё ай шӯховои сарду тезови Ванҷов мебрману қад-қади марғовако барои шавгзарунӣ зери решаву бутаву сангои марғовако мерафтан. Сабатора қад-қади марғовако вегасар мемундем, дар як поси шав мерафтем остаак вучшн мекарем, дар ҳар кадмш бист-биступанч моҳӣ, баъзан бештар ва баъзан камтарам мегрфтем.
  Дар мавриди шикори мрғовӣ мӯсфед нақл мекар, ки боқло ё нахда тар медохтем, хб ҳал мешин ва бад дар риштоо дар фосилаи ду-се сантиметрӣ ай якдигар дур даҳ-понздаҳтаӣ дар ҳар ришта ҳамел мекарему мебурем руӣ грди ҳавзако риштора нӯгошна дар лави ҳавзо мепартофтему охири риштара дар хасу хор ва хасвалои грду ванохи ҳавзако мебастем. Ин коранӣ вегасар мекарем. Саҳарии барвахт селаи мрғовиё гшнаву пархата барои чаро каран бай амин ҳавзакора меуман, агар дар домакои гзоштаи мо шкел мешин, боклӯ ё нахта вачанг мекаран, яке-яке мехӯран, меуман дар охирш амта шамар вашкам мемунтан. Ага бахтмн бландӣ мекар, яке дутаи мегрфем, да инданӣ вобсата ай рзқу рӯзимн бӣ, гае меқапием, гоҳе не, чунки ба гфти бобии Давлат мрғовӣ бисё ҷндори вушёр бидаст. Ин нақле бӣ дар мавриди шкори моҳӣ ва мрғовӣ дар давроои пеш да деҳаи Мдехарви бостонӣ. Азиз Қадамов.

1 Назар

  1. Азиз накли бсё хуб. Махорати хуби наклкнира дори, амин корта давом ду. Накла хундм даврои майдакима ёд кардм. Мн ам ука одами кухна нестму, неки хамин холата дар шибарову мрговакои Гчоваст диям. Ай ду тарафи кшлоки мо ду чангали срп би, ки ай дрншн чанд мрговак чори бд. Дар амн шибарову мрговако мохи амка пре би ки мо хато ва дстмн мекапиемшн. Гайр ай сабату крч, бо докара ам истифода мебурдем. Як-ду метр докара ай чор тарафш мекапиему раи мрговака ва амн дока мебастем. Ду-се каси га ай амун шибаро бо садову наво ва шлапо-шлап мохиёра ср мекаран. Мохиё кадкади мрговак мевману ва дока сар ва сар мешин. Докара вуч мекарем при мохи. Ови мрговако дар хакикат гарм би. Мн змстно дар як мрговак дар рости Севи Чахтак шновари мекарм. Мохиё барои тхм кни ай ови Панч бай амн шибарову мрговакора мвман. Дар амн чо бача мекаран. Вакте ки ГЭС-и Ванча сохтан сарбанди ГЭС рашна махкам кар. Барои хамин хозир мохи кариб ки нест. Чангалора ни ов канд ббур, бокимондаша брин алов каран.

  2. Идейцой амазонкаву шкорчиёй африка ичи дар смекалкай бобиёй мо. Бобим шкорчи би (порох )хдш соз мекар. Ай амекое ра мекар нмк мегрфт як намуд пуш кати арараш мекар. Хулас рецети чойдориша медунист.

  3. Мо дар мрғовакову шибаровои заги Ғӯмаяк дар давраи талабагиву студентимун мегрфтем ва сабай.

  4. Хозир ай хама пр кади Срхсанговай мохи товстун. Албат кади Панч майояну руболо карн дар авими тхмгзори.

Назари хешро иброз кунед

Email-и шумо мунташир нахоҳад шуд.