Ҳайдаршо Пирумшоев

pirumsho

  Ҳайдаршо Пирумшоев – доктори илмҳои таърих, профессор, узви пайвастаи Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Федератсияи Русия, мудири шӯъбаи таърихӣ қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, муаллифи беш аз 30 рисолаи илмӣ, илмӣ-оммавӣ, қариб 300 мақолаҳои илмӣ ва назариявӣ, ки дар нашрияҳои ватанӣ ва хориҷӣ ба чоп расидаанд.  Ҳайдаршо Пирумшоев 30 декабри соли 1944 дар деҳшӯрои Водхуди ноҳияи Ванҷ, ВМКБ ба дунё омадааст. Солҳои 1959-1963 дар  Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳраки Навободи ноҳияи Ғарм таҳсил намудааст.  Соли 1963 ба Донишкадаи давалатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко дохил гашта, солҳои 1964-1967 дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат намудааст. Баъдан  ба  таҳсил дар факултаи таърихи Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбеидома дода, онро соли 1970 анҷом додааст.  Дар солҳои 1970-1972 ҳамчун муаллим-коромӯзи (ассистент) кафедраи таърихи ИҶШС (СССР)-и Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе (ДДОТ) ба номи Т.Г.Шевченко фаъолият намуда,  солҳои 1972-1975 унвонҷӯи кафедраи таърихи ИҶШС ДДОТ ба номи Т.Г.Шевченко будааст ва дар солҳои 1976-1985 муаллими калони кафедраи номбурдаи ДДОТ гардидааст. Соли 1977 дар конфронси олимони ҷавон ва мутахассисон бахшида ба 60-умин солгарди Ғалабаи Инқилоби Октябр ширкат варзидааст.  Дар соли 1979 рисолаи номзадии хешро дар мавзӯи «Инъикоси шаҳрҳо ва ҳаёти шаҳрии Бухорои Шарқии охири асри XIX – ибтидои асри ХХ дар асарҳои тадқиқотчиёни тоинқилобии рус» дар Институти шарқшиносии ба номи А. Берунии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон (Тошканд) дифоъ намудааст ва соли 1982 (аз сентябр то декабр) шунавандаи курси такмили ихтисос дар Донишгоҳи давлатии шаҳри Калинин (ш.Твер) буда, соли 1985 дотсенти кафедраи таърихи ИҶШС ДДОТ гардидааст.  Соли 1989 дар конфронси умумииттифоқӣ оиди кишваршиносии таърихӣдар шаҳри Пенза (бо маърӯзаи: “Хизмати тадқиқотчиёни тоинқилобии рус дар омӯзиши шаҳрҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон”) иштирок намуда, соли 1989 (сентябр-январ ) ба ҳайси коромӯзи илмии сектори муносибатҳои таърихиву фарҳангии қадимаву асримиёнагии Институти шарқшиносии Академияи илмҳои ИҶШС (Москва) ва  солҳои 1985-1995 декани факултаи таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе (Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ.Ҷӯраев) адои вазифа намудааст.  Соли 1991 дар конфронси илмӣ бахшида ба 85-солагии зодрӯзи академик Зариф Раҷабов ширкат дошта, дар соли 1993 бо унвони «Аълочии маорифи халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон» сарфароз гардидааст.
  Соли 1995 дар конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 50-солагии ғалаба: «Тоҷикистон дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ», дар конфронси байналхалқии илмӣ-амалӣ «Россия дар сарнавишти таърихи халқҳои Осиёи Миёна» (21-23 ноябри соли 1995) иштирок карда,  1996 (январ-июн) такмили таҷрибаи илмӣ-тадқиқотӣ дар Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ ҶТ гирифтааст.
  Дар соли 1996 рисолаи докториро дар мавзӯи «Муносибатҳои Россияву Осиёи Миёна асрҳои XVI – миёнаи асри XIX дар таърихнигории рус» (Шӯрои илмии Институти таърих, бостоншиносӣва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ ҶТ) дифоъ намуда,  соли 1996 мудири кафедраи таърихи Ватан (феълан – таърихи халқҳои Тоҷикистон),  ва мудири Шӯъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ ҶТ таъин гардидааст, ки то ҳол онро доранд.
  Дар соли 1997 рисолаи докторяшон  дар Комиссияи Олии Аттестатсионии Федератсияи Россия тасдиқ гардидааст. Соли 1998 дар конфронси илмии «Академик Бобоҷон Ғафуров: Омӯзиши таърих ва маданияти халқҳои Осиёи Миёна (гузашта ва имрӯза) ширкатдошта,  дар соли 1999 бо қарори Комиссияи Олии Аттестатсионии Фередратсияи Россия бо унвони профессорӣ мушарраф гардид.
  Дар соли 2000 дар конфронси байналхалқии «Мавқеи Россия дар барқароркунии давлати тоҷикон (1917-1929) ширкат намуда,  дар соли 2002 ба вазифаи раиси Ассосиатсияи ҷумҳуриявии омӯзгорони таърих, ҷомеашиносӣва ҳуқуқ (ташкилоти ғайридавлатӣ) интихоб гашта, дар солҳои 2002 дар симпозиуми байналмилалӣ «Мавқеи Истаравшан (Ӯротеппа) дар таърихи маданияти халқҳои Осиёи Миёна» (16 сентябри соли 2002), 2003 дар конфронси илмӣ «Мавқеи академик А.А.Семёнов дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик», бахшида ба 130-солагии А.А.Семёнов (Душанбе, 28 ноябри соли 2003), 2004 дар конфронси байналмилалии «Таърихи нави Осиёи Миёна. Баҳои таърихи ба проблемаҳои имрӯза» (Тошкент, 13-14 сентябри соли 2004), дар конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 80-солагии ВМКБ (4-5 октябри соли 2004), дар симпозиуми байналмилалӣ«Таърихи шаҳри Душанбе аз давраи қадим то имрӯз», мавзӯи маърӯза «Душанбеи охири асримиёнагӣва давраи нав» штирок намудаанд.

ФЕҲРИСТИ АСАРҲОИ ҲАЙДАРШО ПИРУМШОЕВ (БИБЛИОГРАФИЯ):

Китобҳо ва ҷузваҳо (брошюраҳо)

 1. Дореволюционные русские исследователи о социальной и административной жизни городов Восточной Бухары конца XIX – нач. ХХ вв. Депонированный. Тадж. ИНТИ. – № 18. – Душанбе, 1977. – 20 с.

 2. Ремесленное производство в городах Восточной Бухары в освещении русской дореволюционной научной литературы конца XIX – нач. ХХ вв. Депон. Тадж. ИНТИ. – №19. – Душанбе, 1977. – 18 с. 1979

 3. Отражение истории городов и городской жизни Восточной Бухары конца XIX – нач. ХХ вв. в трудах русских дореволюционных исследователей: Автореф. дисс…канд.ист. наук. – Ташкент, 1979. – 21 с.

 4. Отражение истории городов и городской жизни Восточной Бухары конца XIX – нач. ХХ вв. в трудах русских дореволюционных исследователей: Дисс…канд.ист. наук. – Душанбе, 1979. – 221 с. 1980

 5. Историко-географические сведения о Калай-Хумбе в трудах русских дореволюционных исследователей. – Душанбинский гос.пед. институт. им. Т.Г.Шевченко. – Депон. Тадж. ИНТИ. – № 1. – Душанбе, 1980, – 18 с. 1981

 6. Историко-географические очерки городов Восточной Бухары (по трудам русских дореволюционных исследо¬ва-телей). – Депон. – Вып.2. Тадж.ИНТИ. – Душанбе, 1981. – 81 с. 1992

 7. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца XIX – начала ХХ вв. – Душанбе: Дониш, 1992. – 130 с.

 8. Таърихи омӯзиши Шӯриши Восеъ = [История изучения Восстания Восе]. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 80 с.

 9. Российско-среднеазиатские отношения с XVI до середины XIX вв. в русской историографии: Автореф. дисс…д-ра ист.наук. – Душанбе, 1996. – 51 с.

 10. Российско-среднеазиатские отношения с XVI до середины XIX вв. в русской историографии: Дисс…д-ра ист.наук / Душанбе гос.пед. университете им. К.Джураева, Ин-т истории, археологии и этнографии им А.Дониша АН РТ. – Душанбе, 1996. – 441 с.

 11. Русские дореволюционные исследователи о политике России в Средней Азии в XVIII в. – Душанбе, 1996. – 110 с.

 12. История изучения Восстания Восе. – Душанбе: Маориф, 1998. – 140 с.

Рец.: Шомурадов Х., Рохатов Г. Книга о Восе // Народная газета. – 1999. – 25 марта. 2000

 1. Замини мардхез = [Земля богатырей]. – Душанбе: Шарқи озод, 2000. – 130 с.

 2. Российско-среднеазиатские отношения XVI – середины XIX веков в русской историграфии. – Душанбе: Маориф, 2000. – 338 с.

 3. Ҷовидон дар ёдҳо: Бахшида ба 90-солагии академик М.Эркаев = [Вечен в памяти: К 90-летию академика М.Эркаева]. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 164 с.

 4. Нахустмаркази таълими таърих ва таърихшиносӣ= [Первый центр обучения и изучения истории]. – Душанбе, 2001. – 48 с. (Ҳаммуаллиф Н.Давлатбеков, Г.Гадоев)

 5. «Таджикский феномен» академика Н.Негматова. – Худжанд: Рахим Джалил, 2001. – 24 с.

 6. Ванҷ. Очерки илмқ-оммавӣ= [Ванч. Научно-популярный очерк]. – М.: ФАРАС, 2004. – 611 с.

 7. Кашшофи нақди таърих = Первооткрыватель прошедших исторических событий / Муҳаррири масъул академик Раҳим Масов. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 160 с.

Мақолаҳо дар маҷмӯаҳои илмӣ (Статьи в научных сборниках)

 1. Историко-географические сведения о городе Бальджуане в работах русских дореволюционных авторов // Ученые записки каф.истории СССР ДГПИ им. Т.Г.Шевченко. – Душанбе, 1974. – Т.25. – С.72-81. 1986

 2. Цель жизни: к 80-летию Б.В.Лунина // Известия АН Тадж.ССР. – Отд.общ.наук. – Вып. 4. – 1986. – №4. – С. 75-76. (Соавтор. Б.Искандаров, М.Акрамов) 1989

 3. К вопросу определения численности и этнического состава населения бекств Восточной Бухары конца XIX – начала ХХ вв. // Материалы по истории таджикского народа. Сб.статей. – Ленинабад, 1989. – С.88-89. 1990

 4. Социально-экономическая, общественно-политическая и культурная жизнь Восточной Бухары // Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей: (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). – Душанбе, 1990. – С.111-183. (В соавт. Ш.Т.Юсупова, В.В.Дубовицкий). 1991

 5. Назаре ба таърихи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории ш.Душанбе = [Взгляд на историю исторического факультета Гос.пед.университета] // Нахуст донишкадаи ҷумҳурқ: Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе, 1991. – С. 107-110. 1992

 6. Торговля русских товаров в городах Восточной Бухары в конце XIX – начале ХХ вв.: Сб.статей. – Душанбе, 1992. – С.115-117. 1994

 7. Душанбе – пойтахти Тоҷикистон = [Душанбе – столица Таджикистана] // Юбилейный сб.статей. – Душанбе, 1994. – С.3-12. 1995

 8. К вопросу о русско-среднеазиатских связях в IX-XVII вв. // Вопросы истории Центральной Азии.: Сб.статей. – Душанбе, 1995. – С.67-85.

 9. Освещение истории посольских связей между Русью и Среднеазиатскими ханствами в IX-XVII вв. в русской дореволюционной историографии // Вопросы истории Центральной Азии.: Сб.статей. – Душанбе, 1995. – С. 86-107.

 10. Русско-среднеазиатские взаимоотношения в первой четверти XIX в. // Вопросы истории Центральной Азии.: Сб.статей. – Душанбе, 1995. – С. 156-158. 1997

 11. Академик Б.Г.Гафуров – историограф // Сборник статей ТГПУ. – Душанбе, 1997. – С.54-55.

 12. Муносибатҳои савдоии Россияю Бухоро дар нимаи якуми асри XIX = [Торговые отношения России и Бухары в первой половине XIX вв.] // Сб.статей. – Душанбе, 1997. – С. 56. 1998

 13. Дар илм соҳибмактабу дар кор соҳибэҳтиром = [Просвещенный в науке и уважаемый в работе] // Омӯзгор, олим ва инсони комил. – Душанбе, 1998. – С.25-26. (Бахшида ба 70-солагии профессор Б.Раҳимов).

 14. Н.Неъматов лоиқи унвони академикист // Абдуллоев С., Кадыров А. Академик Н.Н.Негматов – выдающийся таджикский ученый, гуманитарий и академик. – Худжанд, 1998. – С.50-52.

 15. «Ваши труды, особенно «Государство Саманидов…» // Абдуллоев С., Кадыров А. Академик Н.Н.Негматов – выдающийся таджикский ученый, гуманитарий и академик. – Худжанд, 1998. – С.58.

 16. Горный Бадахшан и русский Памирский пограничный отряд в конце XIX – начале ХХ вв. // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи Озод, 1998. – С.110-126.

 17. Дарвазское шахство до присоединения к Бухарскому эмирату: (в русской историографии) // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи Озод, 1998. – С.43-55.

 18. К истории русско-среднеазиатских отношений в средние века // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи Озод, 1998. – С. 10-25.

 19. Российско-бухарские отношения в XVIII в. // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарқи Озод, 1998. – С. 26-42.

Рец.: Файзиев В. «Россия в сторических судьбах таджикского народа» // Солдат Росси. – 1997. – №247. – С.6. 1999

 1. Академик Б.Ғ.Ғафуров – таърихнигори таърихи Ватан = [Академик Б.Г.Гафуров – историограф истории отечества] // Академик Бобоҷон Ғафуров муҳаққиқи таърих ва тамаддуни Осиёи Марказқ. – Душанбе: Ирфон, 1999. – С.261-276 (на рус.яз.); 569 (на англ.яз); 27 (на перс.яз).

 2. Дӯсти соҳибдилу соҳибэҳтиром // Манзури ҳамагон. – Душанбе: Шарқи Озод, 1999. – С.13-17. (Бахшида ба 50-солагии М.Додохонов).

 3. Новый подход к изучению истории таджикского народа // Академику Рахиму Масову – 60-лет. Душанбе: Шарқи Озод, 1999. – С.9-47.

 4. Взаимосвязь политических процессов Таджикистана с мировыми региональными процессами // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ(Вестник педагогического университета) – Душанбе. – №7. – С.29-32. 2001

 5. На службе науки и образования // Мансур Бобохонович Бобохонов. – Душанбе: РТСУ, 2001. – С.18-43. (Соавт. Э.Л.Тупайло, М.Х.Маликов). 2002

 6. Истаравшан в отечественной историографии // Очерки истории Истаравшана (Ура-тюбе). ХХ век. – Душанбе: Ому, 2002. – С.12-33.

 7. Непревзойденный исследователь истории Восточной Бухары и Памира // Академику Б.И.Искандарову – 90 лет. – Душанбе, 2002. – С.5-21. 2003

 8. Памир и Бадахшан в XVI – середина XIX вв. // История цивилизации Центральной Азии. – Париж: ЮНЕСКО, 2003. – С. 225-234 (ба забони англисқ). 2004

 9. Олими шӯҳратёр // Олиме, ки ифтихори миллат аст = [Прославленный ученый]. – Душанбе: Деваштич, 2004. – С.8-24.

 10. Историк по призванию // Олиме, ки ифтихори миллат аст. – Душанбе: Деваштич, 2004. – С.70-76.

 11. Олими шӯҳратёр = Прославленный ученый // Известия АН РТ. Отд.общ.наук. – Душанбе, 2004. №.    – С.

Мақолаву очеркҳо дар энсиклопедияҳо (Статьи и очерки в энциклопедиях)

 1. Вақф = [Вакуф, имущество] // ЭСТ. – Душанбе, 1978. – Ҷ.1. – С.597. (бо ҳамкории Ф.Қурбонов).

 2. Вақфнома = [Завещание, вакуфный документ] // ЭСТ. – Душанбе, 1978. – Ҷ.1. – С.597. (бо ҳамкории Ф.Қурбонов). 1981

 3. Канахона = [Клоповник (подземная тюрьма в Бухарском и Хивинском ханствах)] // ЭСТ. – Душанбе, 1981. – Ҷ.3. – С.221.

 4. Куллук = [Связывать руки и ноги вместе] // ЭСТ. – Душанбе, 1981. – Ҷ.3. – С.538.

 5. Кунда = [Колодки, одевавшиеся на ноги арестантам] // ЭСТ. – Душанбе, 1981. – Ҷ.3. – С.541. 1983

 6. Мирохур = [Коневод, конюх] // ЭСТ. – Душанбе, 1983. – Ҷ.4. – С. 417.

 7. Мусла = [Наказание на Восточных странах] // ЭСТ. – Душанбе, 1983. – Ҷ.4. – С.588.

 8. Муфтӣ= [Мусульманский законовед] // ЭСТ. – Душанбе, 1983. – Ҷ.4. – С.598. 1984

 9. Обхона = [Подземная тюрьма в Бухарском ханстве] // ЭСТ. – Душанбе, 1984. – Ҷ.5. – С. 279.

 10. Парвоначӣ= [Придворный чин в Бухарском ханстве, исполнявший наиболее важные поручения] // ЭСТ. – Душанбе, 1984. – Ҷ.5. – С.492. 1987

 11. Октябрьское вооруженное восстание в Ташкенте // Энциклопедия Октябрьской революции (на тадж.яз). – Душанбе, 1987. – С.96. (Соавт. Н.Д.Давлятбеков).

 12. Мятеж Осипова // Энциклопедия Октябрьской революции (на тадж.яз.). – Душанбе, 1987. – С.242-243. (Соавт. Н.Д.Давлятбеков). 1988

 13. Қалъаихум = [Калаи Хумб] // ЭСТ. – Душанбе, 1988. – Ҷ.8. – С.282.

 14. Қаротегин = [Каратегин] // ЭСТ. – Душанбе, 1988. – Ҷ.8. – С.289.

 15. Қозӣ= [Судья по законам шариата] // ЭСТ. – Душанбе, 1988. – Ҷ.8. – С.307.

 16. Қозикалон = [Верховный судья по законам шариата] // ЭСТ. – Душанбе, 1988. – Ҷ.8. – С.307.

 17. Ҷаллод = [Палач, мучитель] // ЭСТ. – Душанбе, 1988. – Ҷ.8. – С.445-446.

Пешгуфтор ва мақолаҳои муқаддимавӣба асарҳои илмӣва китобҳои дарсӣ

(Предисловия на научные сочинения и учебники)

 1. Пешгуфтор = [Предисловие] // Ҷӯраев Қ.Ш. Геоэтнография ва давлати қадимаи тоҷикон = [Геоэтнография и древнее государство таджиков]. – Душанбе, 1997. – С.3-6.

 2. Во имя торжества правды истории (от редактора) // Академику Рахиму Масову – 60 лет. – Душанбе: Шарқи озод, 1999. – С.3-8.

 3. Вместо предисловия // Программа курса «История таджиков мира» / Состав. проф. М.Б.Бобоханов. – Душанбе: Маориф, 2001. – С.3-4.

 4. Пешгуфтор = [Предисловие] // Додохонов М., Шерғозиев М. Дар саргаҳи илму таълим. – Душанбе: Шарқи Озод, 2002. – С. 3-5.

Фишурдаи гузоришоти илмӣва маърӯзаҳо дар конфронсу симпозиумҳо

(Тезисы и доклады на конференциях и симпозиумах)

 1. Дореволюционные русские исследователи о социальной и административной жизни городов Восточной Бухары // Тез.докл. Тадж.респ. конференции молодых ученых и специалистов, посв. 60-летию Великой Октябр. Соц.Рев. – Душанбе, 1977. – С.39-50.

 2. Торговля в городах Восточной Бухары конца XIX – начала ХХ вв. в освещении русских дореволюционных исследователей // Тез.докл.респ.конф. молодых ученых и специалистов, посв. 60-летию Великой Окт.Соц.Рев. – Душанбе, 1977. – С.51-60. 1991

 3. З.Ш.Раджабов – историограф истории таджикского народа // Материалҳои конф. илмӣбахшида ба 85-солагии зодрӯзи академики АИ ҶТ, Ходими шоистаи илм, Лауреати мукофоти давл. ба номи АбӯалӣИбни Сино Зариф Шарифович Раҷабов. – Душанбе, 1991. – С.36-38. 1995

 4. Военно-патриотическое воспитание в публицистике С.Айни в годы войны: Материалы научн.конф. ДГПУ. – Душанбе, 1995. – С.28-29.

 5. Публисистикаи давраиҷангии С.Айнӣ// Материалы респ.научно-теорет. конф. посвящ. 60-летию победы на тему: «Таджикистан в Великой Отечественной войне». – Душанбе, 1995. – С.101-105. 1996

 6. О взаимоотношении Памирского отряда с местным населением в конце XIX – начале ХХ вв. // Осиёи Марказӣдар гузашта, имрӯз ва фардо: Материалҳои конф. илмқ-амалии байналхалқӣ«Россия дар сарнавишти таърихи халқҳои Осиёи Миёна» (21-23 нояб. соли 1995) = [Центральная Азия сегодня и завтра: Материалы межд. научно-теорет. конф. «Россия в исторических судьбах народов Центральной Азии» (21-23 ноября 1995 г.)]. – Душанбе, 1996. – С.18-20. 1997

 7. Тоҷикистони тоинқилобӣдар ориенталистикаи рус = [Дореволюционный Таджикистан в русской ориенталистике]: Материалы научн.конф. ТГПУ им. К.Джураева. – Душанбе, 1997. – С.190-191. 1998

 8. Академик Б.Г.Гафуров – исследователь новейшей истории стран Востока // Академик Бабаджан Гафуров: Изучение истории и цивилизации народов Центральной Азии (история и современность): Тез.докл. и сообщ. – Душанбе, 1998. – С.80-81 на рус яз; 66-68 на перс.яз. 2000

 9. Роль русских исследователей в формировании нацио-нального самосознания таджикского народа // Роль России в становлении таджикской государственности (1917-1929) / Материалы международ.конф. – Душанбе, 2000. – С.64-71. 2002

 10. Таҳқиқи таърихи Истаравшан дар таърихнигории асри  ХХ = [Истаравшан в таджикской историографии ХХ века] // Роль Истаравшана в истории цивилизации народов Центральной Азии: Тез.докл. международ. симпозиума (6 сент. 2002 г.). – Душанбе: Ому, 2002. – С.71-73 (на тадж.яз.); 152-154 (на рус.яз.); 203-204 (на перс.яз). 2003

 11. А.А.Семёнов – историограф // Роль академика А.А.Семёнова в изучении истории таджикского народа: Материалы научной конференции посвященной 130-летию со дня рождения А.А.Семёнова (Душанбе, 28 ноября 2003 г.). – Душанбе, 2004. – С.38-48.

Мақолаҳо дар маҷаллаҳо (Статьи в журналах)

 1. Асоси боэътимоди кори таърихқ-кишваршиносӣдар мактаб = [Достоверная основа историко-краеведческого дела в школах] // Мактаби Советқ. – 1985. – №9. – С.39-42. 1986

 2. Тарбияи интернатсионалии омӯзгорони оянда = [Интернациональное воспитание будущих учителей // Мактаби Советқ. – 1986. – №3. – С.49-51. 1988

 3. В памяти народной (К 100-летию Восстания Восе) // Агитатор Таджикистана. – 1988. №9. – С.7-10. 1990

 4. События открыли нам глаза // Коммунист Таджикистана. – 1990. – №10. – С.24-27, 29, 31-33. 1992

 5. Зодрӯз муборак = [С днём рождения] К 60-летию д.и.н., проф. М.Бобохонова // Маърифат. – 1992. – №2. – С.63-64. (Соавт. И.Обидов, Н.Акрамов). 1999

 6. Гафуровские уроки самопознания // Социализм: Теория и практика. – 1999. – №3-4. – С.47-54.

 7. Калаи Хумб – столица позднесредневекового Дарваза // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 1999. – №4. – С.55-61.

 8. Призвание историк (К 75-летию академика А.Мухторова) // Мероси ниёгон. – 1999. – №4. – С.106-109.

 9. Унвон муборак // Маърифат. 1999. – №3-4. – С.45. 2001

 10. Асри ХХ дар қисмати халқи тоҷик = [ХХ век в судьбе таджикского народа] // Сотсиализм: назария ва амалия (Социализм: Теория и практика). – 2001. – №3. – С.42-47.

 11. Памир и Бадахшан в XVI середине XIX вв. // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 2001. – №5. – С.47-57. 2002

 12. Роль исторической науки в региональном интеграционном процессе // Сотсиализм: назария ва амалия (Социализм: Теория и практика). – 2002. – №3-4. – С.12-15.

 13. Бунёди консепсияи нави истилоҳоти таърихнигории халқи тоҷик = [Появление новой концепции в историографии таджикского народа] К 75-летию академика Н.Негматова // Хуҷанд. – 2002. – №6. – С.16-20. Соавт. Ш.Ахмедов, А.Кадыров, М.Ходжаев.  2003

 14. Гордость исторической науки // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 2003. №6. – С.26-32.

 15. Историческая наука и региональный интеграционный процесс // Мероси ниёгон (Наследие предков). – 2003. – №6. – С.150-156.

 16. Таджикистан-Россия: Сложившемуся сотрудничеству нет альтернативы // Тоҷикистон. – 2003. – №5-7. – С.6-7. (Соавт. М.Маликов).

 17. Таҳқиқи минётуршиносӣ// Илм ва ҳаёт. – 2002. – №10-12. – С.11-12.

Тақриз ба кит.: Муҳиддинов С.Р. Персидско-таджикская  миниатюра и принципы ее библиографирования. – Душанбе, 1999. – 178 с. 2004

 1. Душанбе в позднем средневековье и новое время // Известия АН РТ. Сер.общ.наук. – 2004. – №1. – С.3-8.

 2. Политико-административное устройство города Душанбе в конце XIX – начале ХХ вв. // Фарҳанг. – 2004. – №2. – С.45-50.

 3. Дар ҳама самте, ки ӯ хома ронд, хомааш ӯро ба устодӣрасонд = [Ученый достигший мастерство в изучении всех направлений исторической науки] // Фарҳанг. – 2004. – №4. – С.45-48.

 4. Социально-экономическое положение города Душанбе в конце XIX – начале ХХ вв. // Фарҳанг. – 2004. – №4. – С.52-62.

 5. Культура и просвещение города Душанбе конца XIX начала ХХ вв. // Сообщение национального музея Республики Таджикистан. – Душанбе, 2004. – №5. – С.29-36.

Мақолаҳо дар рӯзномаҳо (Статьи в газетах)

 1. Отважное сердце путешественника // Коммунист Таджикистана. – 1975. – 25 апр.1982

 2. Муаррихи номӣ[Известный историк]: Бахшида ба 70-солагии муаррихи намоёни тоҷик Б.Искандаров // Газетаи муаллимон. – 1982. – 1 май (Бо ҳаммуаллифии Н.М.Акрамов).

 3. Мактаби бузурги мубориза [Великая школа борьбы] // Тоҷикистони Советқ. – 1985. – 6 фев.

 4. Имрӯз донишҷӯ фардо омӯзгор [Сегодня студент, завтра читатель]: Мусоҳиба бо декани факултаи таърихи ДДП ба номи Т.Г.Шевченко Ҳ.Пирумшоев [Мусоҳиб Б.Сафарқ] // Комсомоли Тоҷикистон. – 1988. – 25 ноябр.1992

 5. Нахустфакултаи донишкада = [Первый факультет института] // Омӯзгори ҷавон. 1992. – 14 янв.

 6. Андешае бояд = [Надо думать] // Омӯзгор. – 1992. – 24 июн. – С.11. (Соавт. Р.Деҳотқ) О проблеме изучения таджикского языка в ВУЗ-ах.

 7. Беҳтаринҳо донишҷӯ шуданд = [Лучшие стали студентами] // Омӯзгори ҷавон. – 1992. – 8 окт. 1993

 8. Қадри ҳазоргашта / К 70-летию со дня рождения профессора Н.М.Акрамова // Омӯзгор. – 1993. – 20 янв. – С.3. (Бо ҳаммуаллифии Р.Масов).

 9. Илмат ба амал чу ёр гардад = [Наука в практике] // Омӯзгори ҷавон. – 1993. – 1 май. (Ҳаммуаллиф Р.Масов). 1994

 10. Қабул ба тарзи нав ва ба тарзи пештара = [Принимать по новому и старому методу] // Садои мардум. – 1994. – 6 июл. Беседа с ответственным секретарем приёмной комиссии ДГПИ Х.Пирумшоевым.1996

 11. Сабақи устод = [Наставление учителя] Роҷеъ ба фаъолияти доктори илмҳои таърих, профессор М.Эркаев // Нидои ранҷбар. – 1996. – 26 сент. – 3 окт.  1997

 12. Шоҳ Қурбонию синнат ба ду ҳафтод расад: [Шеър] // Омӯзгор. – 1997. – 1 июл. – С.6.

 13. Путь к утверждению подлинного историзма в изучении истории таджикского народа // Ҷунбиш. – 1997. – № 9 декабр. – С.1; №10. – С.5. 1998

 14. Путь к подлинному историзму в изучении истории таджикского народа // Ҷунбиш. – 1998. – № 1 (II) январ. С.5.

 15. Во имя свободы (К 110-летию Восстания Восе) // Минбари халқ. – 1998. – 20 марта.

 16. Умре, ки сарфи хизмати халқу Ватан шуда = [Жизнь, которую отдал на службу народу и родине] Очерк о профессоре Одиле Маджлисове // Нидои ранҷбар. – 1998. – 24-30 апр.

 17. О личности Восе // Минбари халқ. – 1998. – 19 июня.

 18. О проблеме датировки восстания Восе в таджикской историографии // Минбари халқ. – 1998. – 27 июня; 30 июля; 8 сент.

 19. Саҳми кафедраҳои ҷамъиятшиносӣдар тайёр намудани мутахассисон = [Роль гуманитарных кафедр в подготовке кадров] // Омӯзгори ҷавон. – 1998. – 8 сент.; 6 ноябр. – С.1.

 20. Таърих бояд пурра бошад = [История должна быть полной] // Омӯзгор. – 1998. – 1 ноябр (Соавт. М.Бобохонов, У.Пулодов, Ю.Шодипур, А.Ёрмухаммад) 1999

 21. Дин ва давлат аз нигоҳи таърих = [Религия и государство с точки зрения истории] // Ҷумҳурият. – 1999. – 27 март.

 22. Садоқати ӯ ҷовидонист, хидмати ӯ қаҳрамонист [Его преданность науке – высокий подвиг]. О директоре Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша, АН РТ Рахиме Масове // Ҷунбиш. – 1999. – №7. апрел. (Соавт. Р.Абулҳаев, М.Н.Наимов, Н.Б.Ҳотамов).

 23. Ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён – иди миллӣва ягонагӣ= [Юбилей 1100-летия государства Саманидов – национальный праздник и единство] // Омӯзгори ҷавон. – 1999. – 9 сентябр.

 24. Заминаи ҳалкунанда дар эҳёи давлатдории тоҷикон = [Основополагающие моменты возрождения таджикской государственности] // Ҷумҳурият. – 1999. – 16 окт.

 25. Олиме, ки ифтихори миллат аст = [Учёный – гордость нации]. Об академике А.Мухторове. // Ҷумҳурият. – 1999. – 30 дек. 2000

 26. Дилбастаи тоҷикону Тоҷикистон = [Привязанный к таджикам и Таджикистану]. О докторе Университета Гумбольда г.Берлина – М.Лоренсе // Чархи гардун. – 2000. – 25 фев. (Соавт. М.Қосимова, М.Бобохонов, М.Маликов, Р.Абулҳаев).

 27. Тоҷикистон Ватани ҳар яки мост = [Таджикистан родина каждого из нас] // Омӯзгор. – 2000. – 20 март. (Соавт. М.Маликов, Р.Абулхаев).

 28. Таджикистан-Россия: исторический опыт сотрудничества в 90-е годы и его перспективы // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ(Вестник педагогического университета). – 2000. – №7. – С.8-14.

 29. Зинаҳои истиқлолияти комил = [Ступени полной независимости]. К 9-летию независимости Республики Таджикистан // Паёми Душанбе. – 2000. – 9 сентября. 2001

 30. Устоди илму таълим = [Мастер науки и учебы]. О профессоре О.Маджлисове // Омӯзгор. – 2001. – 1 янв. – С.6.

 31. Дар ёди наслҳо = [В памяти поколений]. О докторе исторических наук, профессоре М.Эркаеве // Ҷумҳурият. – 2001. – 13 янв.

 32. Сотрудничество: исторический опыт и перспективы. О таджикско-российской дружбе и сотрудничестве // Курьер Таджикистана. – 2001. – 16 март.

 33. Тадқиқоти пурарзиш дар сомоншиносӣ= [Ценный вклад в исследовании эпохи Саманидов] // Ҷумҳурият. – 2001. – 19 апр. (Соавт. А.Раҷабов, Н.Ҳотамов, А.Мирбобоев).

 34. Бободжон Гафуров: уроки самопознания // Минбари халқ, 2001. – июн. №6. – С.6.

 35. Ҳифзи ёдгориҳои таърих ва маданият таъхирро намепазирад = [Охрана исторических и культурных памятников не терпят пренебрежения] // Ҷумҳурият. – 2001. – 17 июл. 2002

 36. Дар роҳи илму таълим = [На пути науки и обучения]. К 70-летию к.и.н. М.Шергазиева // Садои мардум. – 2002. – 4 июля. (Соавт. Н.Давлатбеков, М.Додохонов).  2003

 37. Иттиҳодияи нави муаллимон = [Новое общественное объединение учителей] // Омӯзгор. – 2003. – 21 фев.

 38. Что имеем не храним // Бизнес и политика. – 2003. – 6 март (в соавт).

 39. Сайри таърихи диёр = [По истории края] // Паёми Ванҷ. – 2003. – 4 сент.

 40. The Pamirs and Badakhshan // History of Civilizations of Central Asia. – France: UNESKO, 2003. – At page 225-236. 2004

 41. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 2 июл.

 42. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 9 июл.

 43. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 16 июл.

 44. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 23 июл.

 45. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 30 июл.

 46. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 6 авг.

 47. Из позднего средневековья в новое время: Душанбе XVI – середины XIX вв. через призму сохранившихся источников // Паёми Душанбе. – 2004. – 13 авг.

 48. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 20 авг. Оглавление: – Политико-административное устройство.

 49. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 27 авг. (продолжение).

 50. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 3 сент. (продолжение).

 51. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 8 сент. (продолжение).

 52. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 17 сент. (продолжение).

 53. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 24 сент. (продолжение).

 54. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 1 окт.

 55. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 8 окт. Оглавление: – Социально-экономическое положение.

 56. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 15 окт. Оглавление: – Сельское хозяйство.

 57. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 22 окт. Оглавление: – Ткачество; Гончарное производство.

 58. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 29 окт. Оглавление: – Деревообделочное ремесло; кожевенное ремесло; ювелирное дело.

 59. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 6 нояб. Содержание: – Швейное ремесло; Душанбе – главный центр торговли Восточной Бухары.

 60. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 12 нояб. Содержание: – Налоговая система.

 61. Душанбе в конце нового времени и накануне судьбоносных перемен (второй половины XIX – начала ХХ вв.) // Паёми Душанбе. – 2004. – 19 нояб. Содержание: – Народные волнения; Культура и просвещение.

 62. Оинаи ҳаёти ҷомеа // Паёми Душанбе. – 2004. – 27 авг.

 63. Роҳи ҳалли мушкилиҳо: Сӯҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор Ҳ.Пирумшоев / Сӯҳбаторо З.Абдулло // Ҷумҳурият. – 2004. – 31 авг.

 64. Сарбаландӣёфт андар хизмати халқи диёр: (Очерк бахшида ба 70-солагии арбоби ҷамъиятию давлатии ВМКБ Р.Раҳматуллоев) // Нидои ранҷбар. – 2004. – №9 июн. – С.4-5.

Ҳ.Пирумшоев – муҳаррир (Х.Пирумшоев редактор)

 1. Давлатбеков Н. Освещение исмаилизма на Памире в трудах русских дореволюционных исследователей. – Душанбе, 1995. – 57 с.

 2. Академику Рахиму Масову – 60 лет. – Душанбе: Шарқи Озод, 1999. – 127 с.

 3. Давлатбеков Н. ва диг. Нахустмаркази таълими таърих ва таърихшиносӣ= [Первый центр обучения и изучения истории] / Н.Давлатбеков, Г.Гадоев, Х.Пирумшоев. – Душанбе, 2004. – 48 с.

 4. Додохонов М., Шерғозиев М. Дар саргаҳи илму таълим. – Душанбе: Шарқи Озод, 2002. – 178 с.

 5. Иброхимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 60 с.

 6. Мухиддинов С. Изучение истории изобразительного искусства таджикского народа (до советский период). – Душанбе, 2004. – 340 с.

 7. Ҳамза Камол (Камолов Ҳ.). Мазорҳои шимоли Тоҷикистон. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 214 с.

 8. Мухторов А. Библиография к 80-летию. – Душанбе, 2004. 131 с.

 9. Олиме, ки ифтихори миллат аст. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 143 с.

Адабиёт роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев (Литература о Х.Пирумшоеве)

 1. Имтиҳонҳо дар мактабҳои олӣ= [Экзамены в вузах] // Тоҷикистони Советқ. – 1986. – 18 июн.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.2.

 1. Экзамены в вузах: (фотоинформация) // Вечерний Душанбе. – 1988. – 16 июня.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.3.

 1. Ямоқов Э.Я., Мирзоев Б. Нахустмактаби олии Тоҷикистон. – Душанбе, 1991. – 250 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.118, 172.

 1. Абытов Б.К. Серьезный вклад в историографию Таджикистана // Ҷунбиш. – 1998. – №12 (июн).

 2. Мухторов А. Асрори номаҳо. – Душанбе: Афсона, 1998. – 156 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.66.

 1. Тақвими Чархи гардун 25-31 декабр // Чархи гардун. 1998. – 25 дек.

 2. Бобоханов М. Летопись стратегического партнёрства // Народная газета. 1999. – 12 фев.

 3. Додохонов М. Исследования Е.Х.Мейендорфа и Н.В.Ханыкова как источник по истории Бухарского ханства первой половины XIX века: Автореф. дисс… канд.ист.наук. – Душанбе, 1999. – 25 с.

О Х.Пирумшоеве см. на с. 2,4,7,8.

 1. Академику Рахиму Масову – 60 лет. – Душанбе: Шарқи Озод, 1999. – 127 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.107, 123, 124.

 1. Марҳабо ба Донишгоҳи омӯзгорӣ= [Добро пожаловать в Педагогический унверситет] // Омӯзгори ҷавон. – 2000. – 10 июл.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Қадри ҳазоргашта = [Высокий авторитет] // Омӯзгори ҷавон. – 2001. – 26 июл.

 2. Тасҳеҳ // Омӯзгори ҷавон. – 2001. – 30 авг.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Расулов ва диг. 70-соли боргоҳи маърифат / Қ.Расулов, С.Бандаев, Б.Раҳимов, А.Ҳайдаров // Ҷумҳурият. – 2001. – 25 сент.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Рӯзгори пуршараф: Факултаҳои Донишгоҳ = [Славное время: Факультеты Университета] // Омӯзгор. – 2001. – 28 сент. – К 70-летию ДГПУ им.К.Джураева.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Расулов Қ. Махзани илму дониши Тоҷикистон // Омӯзгори ҷавон. – 2001. – 1 окт.

 2. Бердиева Г. Ҷашни факултаи таърих // Ҷумҳурият. – 2001. – 6 ноябр.

 3. Давлатбеков Н. ва диг. Нахустмаркази таълими таърих ва таърихшиносӣ= [Первый центр обучения и изучения истории] / Н.Давлатбеков, Г.Гадоев, Х.Пирумшоев. – Душанбе, 2001. – 48 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. – С.19,21,31-39.

 1. Олимони Донишгоҳ / Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ.Ҷӯраев. – Душанбе, 2001. – 240 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 6, 128-130.

 1. Расулов Қ. ва диг. Махзани илму дониш / Қ.Расулов, Б.Раҳимов, Б.Мирзоев, С.Н.Баравнқ. – Душанбе: Шарқи Озод, 2001. – 310 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 41,63,65.

 1. 70-соли даргоҳи маърифат. – Душанбе: Шарқи Озод, 2001. – 80 с. / Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ.Ш.Ҷӯраев.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 26-27.

 1. Лаҳзае аз сӯҳбат бо мудири кафедра: [Мусоҳиба бо мудири кафедраи таърихи халқҳои Тоҷикистон Ҳ.Пирумшоев / мусоҳиб Ш.Абдуҳалимова] // Паёми Душанбе. – 2002. – 28 фев.

 2. Шомуродов Ҳ. ва диг. Омӯзгори асилу олими нуктасанҷ / Ғ.Гадоев, Ғ.Роҳатзода // Ҷумҳурият. – 2002. – 24 сент.

 3. Ҳамроев М. Фундаментальное историческое исследование  [Рецензия] // Курьер Таджикистана. – 2002. – 29 нояб.

 4. Ба устод Ҳайдаршо Пирумшоев // Бекзода К. Гурез аз Хайём. – Душанбе: Нодир, 2002. – 136 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с.85, 119.

 1. Хайдаров Г.Х. Альма-Матер: (Мои воспоминания). – Худжанд, 2002. – 380 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 107.

 1. Шарипов Х.Б. Социально-политические факторы формирования и развития гражданского общества в Таджикистане: Автореф. дисс…канд.полит.наук. – Душанбе, 2002. – 22 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с.8.

 1. Алимшоев М.М. История взаимоотношений российской пограничной службы на Памире с местным населением в конце XIX – начале ХХ вв.: Автореф. дисс… канд.ист.наук. – Душанбе, 2003. – 25 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 5,8.

 1. Из рассказа профессора Х.Пирумшоева // Холджурев, Каримов О. Выдающийся археологи и знаток Средней Азии. – Худжанд: Нури маърифат, 2003. – 400 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоеве ниг. ба с. 242-260.

 1. Мухиддинов С. Изучение истории изобразительного искусства таджикского народа (до советский период): Автореф. дисс… д-ра.ист.наук. – Душанбе, 2003. 47 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с.12.

 1. СаидӣГ. Дар Тоҷикистон барои омӯзиши илм имконот зиёданд: (Мусоҳиба бо устоди Донишгоҳи «Паёми Нурқ» ҶИЭ Гулнози Саидӣ(мусоҳиб Ҷ.Мақсуд) // Чархи гардун. – 2003. – 21 фев.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Убайдуллоев Н.Х. История народного образования Таджикистана второй половины XIX – начала ХХ вв.: Автореф. дисс.. канд.ист.наук. – Душанбе, 2003. – 26 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с. 5, 12.

 1. Бекзода К. Профессор ва китоби ӯ «Ванҷ» = [Профессор Хайдаршо Пирумшоев и его книга «Ванч»] // Пирумшоев Ҳ. Ванҷ: очерки илмқ-оммавқ. – М.: ООО «К.Х.ФАРАС», 2004. – 611 с.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. с.5-10.

 1. Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ.Ш.Ҷӯраев // Ҳамрози ҷавонон. – 2004. – №3. – С.4-6.

Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. ҳамон ҷо.

 1. Алимшоев М.М. Таърихнигори дақиқназар: Роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти д.и.т., профессор Ҳ.Пирумшоев // Бадахшон. – 2004. – 29 окт.

 2. Guide to Scholars of the history and culture of Central Asia. – Harvard: Central Asia Forum. 1996. – At page 313. About Pirumshoev lok at page 307-308. Роҷеъ ба Ҳ.Пирумшоев ниг. c.307-308.

 3. Pirumshoev Haydarsho // Prominent tajik figures of the twentieth Century. – Minnesota, USA: Dushanbe, Tajikistan, 2002; At page 257-258.

Ҳ.Пирумшоев роҳбари рисолаҳои номзадӣва докторқ

Х.Пирумшоев руководитель кандидатских и докторских диссертаций

 1. Мухиддинов С. Изучение истории изобразительного искусства таджикского народа (до советский период): Автореф. дисс… д-ра.ист.наук. – Душанбе, 2003. 47 с. (научный консультант).

 2. Додохонов М. Исследования Е.К.Мейендорфа и Н.В.Ханыкова, как источник по истории Бухарского ханства первой половины XIX века: Автореф. дисс.. канд.ист.наук. – Душанбе, 2003. – 23 с.

 3. Саиди Гулноз. Влияние русской революции 1905-1907 гг. на социально-политическую ситуацию в Средней Азии и Иране: Автореф. дисс.. канд.ист.наук. – Душанбе, 2002. – 27 с.

 4. Алимшоев М.М. История взаимоотношений Российской пограничной службы на Памире с местным населением в конце XIX – начале ХХ вв.: Автореф. дисс.. канд.ист.наук.. – Душанбе, 2003. – 25 с.

 5. Убайдуллоев Н.Х. История народного образования Таджикистана второй половины XIX – начала ХХ вв.: Автореф. дисс.. канд.ист.наук. – Душанбе, 2003. – 26 с.

 6. Муродов А.А. Освещение политической ситуации Таджикистана 1989-1997 гг. в периодической печати: Автореф. дисс… канд.ист.наук. – Душанбе, 2004. – 23 с.

Хидмати омӯзгор ин асту бас

Хоксорӣ баски дар симои туст,
Ин нишони фазли беҳамтои туст.
Карда пур аз ганҷи илму фан табақ,
Медиҳӣ аз он ба шогирдон сабақ.
То ки ҳар кас олиму доно шавад,
Ҳам китоби бахти ӯ хоно шавад.
Хизмати Модар-Ватан орад ба ҷо,
Шӯҳрат афзояд, айни муддао.
З-ин сабаб дар ҷустуҷӯи илму фан,
Ҷаҳд созӣдар амал, ҳам дар сухан.
Аз ту розӣгашта шогирдони ту,
Дар амал тадбиқ гашт армони ту.
Гарчи ҳастӣхоксор аз ҳад фузун,
Сахтгирӣ, лек дар илму фунун.
Хидмати омӯзгор ин асту бас,
Офарин бодо ба ҳар фарзонакас!
Дар ту ҳаст ин хислати олимақом,
Бар ту мехоҳам, умри бардавом!
Рӯзи мавлудат муборак бод, бод,
Лаҳзаҳои зиндагиат шод бод!
Муҳаммадшариф Сулаймонов.

Гирдоварандаи мавод: Ашраф Акрам.

Ҳошияи назарҳо

Назари хешро иброз кунед

Email-и шумо мунташир нахоҳад шуд.