Номҳои занона

Адиба – (арабӣ). اديبه зани суханвар, шоира, сухандон, адабдӯст

Адлия – (арабӣ). عدليه зани боадлу инсоф

Азиза – (арабӣ). عزيزه гиромӣ, арҷманд, муқаддас

Азро – (арабӣ). ازرا дӯшиза, бокира; ошкор

Алия – (арабӣ). علیه  баландмартаба, олимақом

Алфия – )арабӣ). الفیه баландмартаба, иртифоъ, баландӣ

Амина – (арабӣ). امينه боэътимод, зани росткор, ростқавл

Амира – (арабӣ). اميره амрдиҳанда, фармондиҳанда, раис, сарвар

Аниса – (арабӣ). انيسه дӯст, ҳамдам, ҳамнишин, унсгиранда

Анора – (форсӣ). اناره зани сурхрухсораи зебо

Ануша – (форсӣ). انوشه хушу хуррам; ҳаёти ҷовидонӣ

Анҷома – (форсӣ). انجامه хотима, ба охир расидан

Арва – (арабӣ). اروه зебочеҳра; зани шарифу тавоно; номи саҳобӣ

Асия – (арабӣ). اسیه зани Фиръавн, ки Мусоро (а) ниҳонӣ парварид

Аслия – (арабӣ). اصلیه асил, ҳақиқӣ; боаслу насаб       

Асмо – (арабӣ). اسما некӯ, зебо; дорои шаъну мақом; номи саҳобӣ

Атия – (арабӣ). عطیه бахшидашуда, ҷоиза; номи саҳобӣ

Афифа – (арабӣ). عفيفه покдоман, боиффат, порсо, парҳезкор

Афсона – (форсӣ). افسانه зани ғайривоқеӣ, ғайриоддӣ

Ахтар – (форсӣ). اختر ситора, кавкаб

Аҳдия – (арабӣ). اهدیه боаҳду вафо, содиқа

Аҷиба – (арабӣ). عجیبه тааҷҷубовар, ҳайратангез

Бадрия – (арабӣ). بدریهзани зеборӯй, зебо чун моҳи шаби чаҳордаҳ

Байзо – (арабӣ). بيضاء пок, сафедпӯст; софдил, содиқ; номи саҳобӣ

Барира – (арабӣ). بريره роҳу тариқ; номи саҳобӣ

Барно – (форсӣ). برنا  ҷавон, навҷавону зебо

Басира – (арабӣ). بصيره зани зирак, моҳир дар корҳо, доно, боақл

Баҳор – (форсӣ). بهار зебоӣ, бӯи хуш, шодобӣ

Башира – (арабӣ). بشيره муждарасон, хабари хушдиҳанда

Беназир – (арабӣ). بینظير  бемислу монанд, беҳамто, ягона

Билқис – (арабӣ). بلقیس зираку доно; бокира; ҳамсари Сулаймон (а) [1]

Болида – (форсӣ). باليده сарфароз, сарбаланд, ифтихорманд

Боноз – (форсӣ). باناز ноздор, ишвакунанда

Бону – (форсӣ). بانو хонум, соҳибхоназан

Ботина – (арабӣ).  باطنه дарун, дил, асл; ҳақиқат

Боҳира – (арабӣ). باهره  равшан, ошкор, возеҳ

Буния – (арабӣ). بنيه ниҳод, фитрат, сиришт, вуҷуд

Бушро – (арабӣ).بشرى   муждадиҳанда, хушхабар

Валия – (арабӣ). وليه дӯст, дӯстдор; ёвар, мададгор

Васила – (арабӣ). وسيله роҳи расидан ба мақсаде, восита

Васфия – (арабӣ). وصفيه мадҳшуда, тавсифшуда

Воила – (арабӣ). وئله паноҳгиранда

Воқифа – (арабӣ). واقفه огоҳ, бохабар

Волида – (арабӣ). والده модар

Восила – (арабӣ). واصله пайвастшаванда, васлшаванда

Воҳида – (арабӣ). واحده якто, ягона, якка

Воҷиба – (арабӣ).  واجبه бисёр лозим, зарурӣ

Гавҳар – (форсӣ). گوهر марворид, чизи қиматбаҳо

Ганҷина – (форсӣ). گنجينه хазина, боигарӣ, сарват

Гетиоро – (форсӣ). گيتی آرا ҷаҳоноро, зинатдиҳандаи дунё

Гуландом – (форсӣ). گل اندام нозукбадан, латифпайкар

Гулафзо – (форсӣ). گلفزاмисли гул зебо

Гулафшон – (форсӣ). گل افشان гулпош, гулрез, гулнисор

Гулбадан – (форсӣ). گلبدن нозукбадан, латифпайкар

Гулбарг – (форсӣ). گلبرگ барги гул, рӯи зебо

Гулбасар – (форсӣ). گل بسر гулпӯш, шукуфон

Гулбаҳор – (форсӣ). گلبهار гули баҳорӣ, гули тару тоза

Гулбез – (форсӣ). گلبيز гулпош, гулрез, гулафшон

Гулбону – (форсӣ). گلبانو зебо, нозукбадан

Гулбӯй – (форсӣ). گلبوی хушбӯй, муаттар

Гулбутта – (форсӣ). گلبوته буттаи гул, ниҳоли гул

Гулгуна – (форсӣ). گلگونه гулгун, сурхранг, рӯи зебо

Гулғунча – (форсӣ). گلغنچه ғунчаи гул, гули ношукуфта

Гулдаста – (форсӣ). گلدسته дастаи гул, дастагул

Гулзода – (форсӣ). گلذاده  покзод, хушнасаб

Гулинор – (форсӣ). گلنار  ба мисли  гули анор, сурхрӯй

Гулнамо – (форсӣ). گلنما хушрӯй, зебо

Гулнасаб – (форсӣ-арабӣ). گل نسب хушнасаб, аз нажоди зебо

Гулнигор – (форсӣ). گلنگار гулрухсор, зебочеҳра

Гулнисо – (форсӣ-арабӣ). گلنسا  зани мисли гул зебо

Гулнисор – (форсӣ-арабӣ). گلنثار гулпош, гулафшон

Гулноза – (форсӣ). گلنازه зебову дилфиреб

Гулнора – (форсӣ). گلناره сурхранг ба мисли гули анор

Гулрафтор – (форсӣ). گلرفتار соҳиби рафтори зебо

Гулрӯй – (форсӣ). گلروی рӯи ба мисли гул латифу дилкаш

Гулрухсор – (форсӣ). گلرخسار  хушрӯй, зеборӯй

Гулсара – (форсӣ).  گلسرهгули чидаю баргузида, беайб

Гулсимо – (форсӣ). گلسیما гулчеҳра, гулрӯй

Гулсуман – (форсӣ).گلسمن  гули суман, ёсуман

Гулханда – (форсӣ). گلخنده соҳиби хандаи зебо, дилкаш

Гулхумор – (форсӣ). گلخمار соҳиби чашмони зебо, пурноз

Гулчеҳра – (форсӣ). گلچیهره гулрӯй, гулрухсор

Гулшан – (форсӣ). گلشن гулзор, гулистон

Гулшаноро – (форсӣ). گلشن آرا хеле зебо, пуртароват

Гулшода – (форсӣ). گلشاده ба мисли гул шоду шукуфон

Гулъизор – (форсӣ-арабӣ).گلعزار рӯяш мисли гул, нозуку зебо

Ғозия – (арабӣ). غاذيه ғазокунанда; ғизодиҳанда; қувватбахш

Ғолиба – (арабӣ). غالبه ғалабакунанда,  пирӯз

Ғолия – (арабӣ). غاليه хушбӯй, муаттар

Ғунча – (форсӣ). غنچه гули ношукуфта, гули кушоданашуда

Дидора – (форсӣ). ديداره мулоқот, вохӯрӣ; рӯй, чеҳра

Дилангез – (форсӣ). دل انگیز  дилкаш, матлуб, марғуб

Дилафрӯз – (форсӣ). دل افروز фараҳбахш, фараҳафзо, мафтункунанда

Дилбар – (форсӣ). دلبر он ки бо ҳусну латофат дил мебарад, дилрабо

Дилноза – (форсӣ). دلنازه таннозу зебо, дилписанд

Дилоро – (форсӣ). دلارا дилхушкунанда, дилкушо,  дилкаш

Дилором – (форсӣ). دل آرام он ки ба дил оромӣ бахшад, оромибахш

Дилосо – (форсӣ). دل آسا он ки ба дил осоиш бахшад, фараҳбахш

Дилрабо – (форсӣ). دلربا дилбар, дилкаш, дилписанд

Дилшода – (форсӣ).   دلشادهхушу хурсанд, дилшодкунанда

Дурдона – (форсӣ). دردانه  дурри якто, фарзанди якто, фарзанди азиз

Дуррия – (арабӣ). دریه  марворид, гавҳар

Ёдгора – (форсӣ). يادگاره нишона, ёдгормонда

Ёмина – (арабӣ). يامنه  муборак, хуҷаста; рост

Ёқута – (арабӣ). ياقوته гавҳари қиматбаҳо

Ёсира – (арабӣ).  یاسرهосонгир, саҳлгиранда

Ёсуман – (форсӣ). ياسمن як навъ гули сафедранги хушбӯ, гули суман

Жола – (форсӣ). ژاله қатраҳои зебои яхранги борон, тагарг

Зайнаб – (арабӣ). زینب покизагӣ, оростагӣ[2]

Зайнура – (арабӣ). زينوره бо нур зинатёфта, бо нур ороста

Зайтуна – (арабӣ). زيتونه дарахти мевадори ҳамешасабз

Закия – (арабӣ). ذکیه  боҳуш, тезхотир, бофаҳм

Замира – (арабӣ). ضميره дил, қалб, ботини инсон

Зарафшон – (форсӣ). زرفشان нисоркунандаи зар, зарпош

Зарбону – (форсӣ).زربانو  зани дурахшон, зебову боқадр

Зарина – (форсӣ). زرينه аз зар сохташуда, тиллоӣ, зардранг

Зарифа – (арабӣ). ظريفه нозук, латиф, зебо, хушандом; зирак, доно

Зарнигор – (форсӣ). زرنگار мунаққаш бо зар, бо зар зинатдода

Зарнисор – (форсӣ-арабӣ). زرنثار зарбахш, зарпош, зарафшон

Захира – (арабӣ). ذخيره чизи барои зарурати оянда нигоҳдошташуда

Заҳро – (арабӣ). زهرا дурахшон, тобон, сафед; лақаби Фотима (р) 

Зебо – (форсӣ). زيبا хушрӯ, соҳибҷамол, хушгил, зебанда; шоиста

Зебуннисо – (арабӣ). زیب النسا зеби занон, зани зебо

Зевар – (форсӣ). زيور чизи зинатбахшанда, ороишдиҳанда

Зиёда – (арабӣ). زياده бисёр, афзун, фаровон

Зинат – (арабӣ). زينت чизҳои ороишӣ, зевар, пероя

Зоира – (арабӣ). زائره зиёраткунанда, ба дидорбинӣ раванда

Зокира – (арабӣ). ذاكره зикркунанда, ёдоваранда

Зоҳида – (арабӣ). زاهده порсо, парҳезгор

Зоҳира – (арабӣ). ظاهره ба назар намоён, ошкор, возеҳ, равшан

Зубайда – (арабӣ). زبیده  атошуда, ҳадяи Худо, интихобшуда

Зулайхо – (арабӣ). زلیخا номи зани Юсуф (а)

Зулола – (арабӣ). زلاله соф, тоза

Зулфия – (форсӣ). زلفیه соҳиби зулфи зебо, гесудор

Зулқаъда – (арабӣ). ذوالقعده номи моҳи ёздаҳуми солшумории қамарӣ

Зулҳиҷҷа – (арабӣ). ذوالحجه моҳи дувоздаҳуми солшумории қамарӣ

Зумуррад – (арабӣ). زمرد як навъи санги қиматбаҳо

Зуҳра – (форсӣ). زهره ситораи субҳ, номи сайёраи дурахшон

Ибодат – (арабӣ).عبادت парастишии Худо, иҷрои фароизи дин

Изофа – (арабӣ). اضافه афзудан, афзоиш, афзунӣ

Иқлима – (арабӣ). اقليمه авзои табиат, кишвар, мамлакат

Илмия – (арабӣ). علمیه маърифат, дониш, илм

Имома – (арабӣ). امامه раҳбар, пешво, раис

Ирода – (арабӣ). اراده майл, хоҳиш, орзу, таманно

Ишқия – (арабӣ). عشقیه  маҳбуба, маъшуқа

Карашма – (форсӣ). كرشمه нозу ишва, ишора бо чашму абрӯ

Карима – (арабӣ). كريمه босаховат, ҷавонзан, соҳибэҳсон

Кимиё – (юнонӣ). كيميا чизи камёб, нодир

Комила – (арабӣ). كامله мукаммал, беайбу нуқсон, баркамол

Қадима – (арабӣ). قديمه қадим, куҳан, бостонӣ

Қадрия – (арабӣ). قدریه қимат, боарзиш, боэътибор

Қобила – (арабӣ). قابله қобилиятнок, лаёқатманд, арзанда, пазиранда

Қодира – (арабӣ). قادره тавоно, муқтадир, соҳиби қудрат

Қоима – (арабӣ). قائمه рост, устувор, истода, барпо

Қудсия – (арабӣ). قدسيه покиза, солеҳа, фаришта, некӯкор

Қулсум – (арабӣ). کلثم номи духтари Муҳаммад(с); пургӯштрухсор

Қутбия – (арабӣ). قطبیه дурахшон; машҳур, намоён

Лайло – (арабӣ). ليلی шабӣ, шабона; киноя аз маъшуқа, маҳбуба

Латифа – (арабӣ). لطيفه зариф, дилкаш, раъно, зебо, дилфиреб

Латофат – (арабӣ). لطافت латифӣ, назокат, зарифӣ, зебоӣ, раъноӣ

Лоиқа – (арабӣ). لايقه шоиста, сазовор, муносиб

Лола – (форсӣ). لاله шабеҳи гули лола, маҳбубаи зебо, хушрӯй

Лоҷвард – (форсӣ). لاجورد санги қиматбаҳо; кабудранг, нилгун

Лубоба – (арабӣ). لبابه хирадманд, оқил; баргузида; номи саҳобӣ

Лутфия – (арабӣ). لطفیه нарм, мулоим, нозукбаён, меҳрубон, болутф

Мавзуна – (арабӣ). موزونه мутаносиб, шинам; вазндор, фасеҳ

Мавлуда – (арабӣ). مولوده таваллудёфта, замони валодат

Мавҷуда – (арабӣ). موجوده офаридашуда, ҷондор; муҳайё

Мағфират – (арабӣ). مغفرت омурзиш, афви гуноҳ

Мадина – (арабӣ). مدينه шаҳр, номи шаҳри муқаддас[3]

Мадҳия – (арабӣ). مدحيه ситоиш, сано, наът, таъриф кардан

Майгуна – (форсӣ). ميگونه сурхрӯй, сурхранг

Майсара – (арабӣ). ميسره тарафи дасти чап, ясор

Майсура – (арабӣ). ميسوره муяссаршуда, мумкиншуда

Макнуна – (арабӣ) مكنونه пинҳоншуда, нуҳуфта

Мақсуда – (арабӣ). مقصوده , дилхоҳ, матлуб, талаб, мурод, мақсад

Малика – (арабӣ). ملكه подшоҳзан, зани подшоҳ

Малоҳат – (арабӣ). ملاحت зебоӣ, хубрӯӣ; ситорагармӣ, ҷозибадорӣ

Мамнуна – (арабӣ). ممنونه сипосгузор, муташаккир; хурсанд, хушҳол

Манзума – (арабӣ). منظومه ба назму тартибдароварда, сухани мавзун

Манзура – (арабӣ). منظوره намоён, падидор; писандида, шоиста

Манижа – (форсӣ). منیژه оташин; сафедрӯй; покдоман

Марворид – (форсӣ). مرواريد дурр, гавҳар, дурдона, ганҷ

Марзия – (арабӣ). مرضیه  писандида, матбуъ; хушнуд

Марҳабо – (арабӣ). مرحبا лафзи таҳсин: Хуш омадӣ!, Офарин!, Зиҳӣ!

Марҷона – (арабӣ).  مرجانهяк навъ модаи ороишӣ; ороста, зебо

Марям – (арабӣ) مریم зебо; порсо; қавӣ; номи модари Исо (а)

Масрура – (арабӣ). مسروره шодмон, шод, хурсанд, хушвақт

Мастона – (форсӣ). مستانه маъшуқа, дилдода

Мастура – (арабӣ). مستوره пӯшида; покдоман, боиффат

Матлуба – (арабӣ). مطلوبه дилхоҳ; маҳбуба, маъшуқа

Мафтуна – (арабӣ). مفتونه шефта, ошиқ, дилбохта

Маҳбуба – (арабӣ). محبوبه дӯстдошташуда, маъшуқа

Маҳваш – (форсӣ). مهوش монанд ба моҳ, маҳосо; хушрӯй, зебо

Маҳдия – (арабӣ). مهدیه ато, бахшиш, инъом; ҳидоятшуда

Маҳина – (форсӣ). مهينه нозук, борик, нарм, мулоим, нафис

Маҳмуда – (арабӣ). محموده ҳамдшуда, ситудашуда, ситоишшуда

Маҳфуза – (арабӣ). محفوظه ҳифзкунанда, дарёддошта, нигоҳдоранда

Маҷида – (арабӣ). مجيده бошаъну шараф, олиқадр, баландмартаба

Машҳура – (арабӣ). مشهوره шӯҳратёфта, маъруф, овозадор, номдор

Маъмуна – (арабӣ). مأمونه дар амон буда, эмин аз хавфу хатар

Маърифат – (арабӣ). معرفت илму дониш, хирад, фаросат

Маъсума – (арабӣ). معصومه  бегуноҳ, покдоман

Маъшуқа – (арабӣ). معشوقه маҳбуба, дӯстдошта

Меҳрангез – (форсӣ). مهر انگيز пурмеҳру муҳаббат

Меҳрафрӯз – (форсӣ). مهرافروز афрӯзандаи меҳру муҳаббат

Меҳрӣ – (форсӣ). مهری бомуҳаббат, дӯстдор, меҳрубон

Меҳрнигор – (форсӣ). مهرنگار соҳиби қиёфаи меҳрубон

Меҳринисор – (форсӣ). مهرنثار қурбонии меҳр, меҳрафкан

Меҳрмоҳ – (форсӣ).  مهرماه моҳи ҳафтуми солшумории шамсӣ

Меҳрнуш – (форсӣ). مهرنوش бо меҳр фарогирифта, саршори меҳр

Меҳрофарин – (форсӣ). مهر آفرين дорои меҳру муҳаббати қавӣ

Мижгона – (форсӣ). مژگانه дорои мижгонҳои дароз, зебо

Мино – (форсӣ). مينا  шиша, обгина; осмонранг; гули зинатӣ

Мисрия – (арабӣ). مصريه зани мансуб ба Миср, мисризан

Моида – (арабӣ). مائدهдастархони пурнозу неъмат

Мория – (арабӣ). ماریه сафеду дурахшон; номи зани Муҳаммад (с)

Моҳира – (арабӣ). ماهره бомаҳорат, устод, чирадаст

Моҳистон – (форсӣ). ماهستان моҳзор, ҳусни ниҳоят зебо

Моҳлиқо – (форсӣ-арабӣ). ماه لقا моҳрӯ, моҳсимо, хушрӯй

Моҳпайкар – (форсӣ). ماه پيكر хушқаду қомат, хеле хушрӯй, зебо

Моҳрӯй – (форсӣ). ماهروی моҳрухсор, моҳсимо, хушрӯй

Моҳрухсор – (форсӣ). ماه رخسار моҳсурат, моҳсимо, хушрӯй

Моҳҷабин – (форсӣ). ماهجبين моҳрӯй, маҳлиқо, хушрӯй

Моҳҷамол – (форсӣ). ماهجمال моҳчеҳра, моҳлиқо, зебо

Муаддаба – (арабӣ). مؤدبه боадаб, тарбиятдида

Муаззама – (арабӣ). معظمه бузург, арҷманд, азим

Муаттара – (арабӣ). معطّره атрнок, атрогин, хушбӯ

Мубашшира – (арабӣ). مبشّره башоратдеҳ, муждадеҳ, хушхабаррасон

Мубина – (арабӣ). مبينه ошкоркунанда, возеҳу равшанкунанда

Мужда – (форсӣ). مژده хабари хуш, башорат, навид

Мукаррама – (арабӣ). مکرمه гиромӣ, бузургвор, соҳибкарам

Муқаддама – (арабӣ). مقدمه пешина, қаблӣ

Муқаддас – (арабӣ). مقدس пок, соф; азиз, гиромӣ

Муқбила – (арабӣ). مقبله соҳиби иқбол, хушбахт

Мумтоза – (арабӣ). ممتازه баргузида, имтиёздошта, афзалиятдошта

Мунаввара – (арабӣ). منورهпурнур, равшан, нуронӣ

Мунзифа – (арабӣ). منظفه пок, озода, ҳалима, фурӯтан, хиромон

Мунира – (арабӣ).  منيره нурпош, равшан, тобон, дурахшон

Муниса – (арабӣ). مونسه унсгирифта, дӯст, ҳамдам, ҳамнафас

Мунсифа – (арабӣ). منصفه боинсоф, бовиҷдон, боадолат

Мурида – (арабӣ). مريده иродатманд; хоҳон, толиб; пайрав

Муршида – (арабӣ). مرشيده роҳнамо, тарбиятгар, роҳбар

Мусаллама – (арабӣ). مسلمه таслимшуда, тобеъшуда; яқин, муайян

Муслима – (арабӣ). مسلمه мусулмонзан, зани пайрави дини ислом

Мусмира – (арабӣ). مثمره судманд, самарнок, муфид, ҳосиловар

Мутаҳҳара – (арабӣ). مطهره покизашуда, пок, покиза, тоза

Мутриба – (арабӣ). مطربه созандаву хонанда, навозанда

Муфида – (арабӣ). مفیده нафърасон, судманд, фоидаоваранда

Мухбира – (арабӣ). مخبره хабардиҳанда, огоҳкунанда

Мухлиса – (арабӣ) . مخلصهихлосманд, эътиқодманд, дӯстдор

Муҳаббат – (арабӣ). محبت дӯстдорӣ, ишқ, меҳр, майл, ихлос

Муҳайё – (арабӣ). مهيا тайёр, омода, фароҳам

Муҳаррама – (арабӣ). محرّمه манъшуда; моҳи аввали соли ҳиҷрӣ

Муҳиба – (арабӣ). محبه ҳабиб, дӯстдор, ёри меҳрубон

Муҳсина – (арабӣ). محسینه соҳиби ҳусн, зебо, некӯкор

Муҳтарама – (арабӣ). محترمه соҳиби эҳтиром, боэҳтиром

Муҷиба – (арабӣ). مجيبه ҷавобдиҳанда, посухгӯянда, ҷавобгӯ

Мушаррафа – (арабӣ). مشرفه ноилгашта, сарфарозшуда

Мушкина – (форсӣ). مشكينه бӯи мушк диҳанда, хушбӯй

Мушфиқа – (арабӣ). مشفقه бошафқат, меҳрубон, дилсӯз, ғамхор

Муъмина – (арабӣ). مؤمنه боимон, имондор, диндор

Муътабара – (арабӣ). معتبره соҳибэътибор, мӯҳтарам, иззатманд

Муяссара – (арабӣ). ميسره осон фароҳамомада, дастрасшуда, осон

Набила – (арабӣ). نابیله некӯсурат; шариф, наҷиб; зирак

Назира – (арабӣ).  نظيره мисл, монанд

Назрия – (арабӣ). نذریه аҳд, паймон; садақа, қурбонӣ

Назифа – (арабӣ). نظيفه покиза, тоза; нозук, зариф

Назокат – (арабӣ). نزاكت нозукӣ, латофат, ҳассосият; зебоӣ

Наима – (арабӣ). نعيمه неъмат, нозу неъмат, тавонгар

Намоён – (форсӣ). نمايان машҳур, маъруф, назаррас

Наргис – (форсӣ). نرگس  гули наргис; чашм, киноя аз чашми маҳбуба

Насиба – (арабӣ). نصيبه қисмат, баҳра, ҳисса

Насима – (арабӣ). نسيمه боди форами саҳаргоҳ, боди нарм

Нафиса – (арабӣ). نفيسه латиф, марғуб, нозук, дилписанд

Наҷиба – (арабӣ). نجيبه шариф, асилзода, бузургзода, гиромӣ, порсо

Нигина – (форсӣ). نگينه санги қимате, ки барои зинати чизҳо ниҳанд

Нигора – (форсӣ). نگاره нақш, тасвир, расм; маҳбуба, маъшуқа

Низора – (форсӣ).  نزارهхароб, лоғар; суст, заиф

Нилуфар – (форсӣ). نيلوفر гули нилуфар; кабуд, осмониранг

Нисора – (арабӣ). نثاره фидошуда, қурбоншуда

Нишона – (форсӣ). نشانه ёдгор аз касе; асар, аломат

Ниҳода – (форсӣ). نهاده сиришт, тинат; бунёд, асос

Нодира – (арабӣ). نادره ягона, беназир, беҳамто

Нодия – (арабӣ). نادیه бахшанда; шабнам; нидодиҳанда

Нозанин – (форсӣ). نازنین зебо, қашанг; маҳбуба

Нозира – (арабӣ). ناظره назаркунанда, назораткунанда

Нозия – (арабӣ). نازیهишвакунанда, нозкунанда

Ноила – (арабӣ). نائله муваффақ, ба мурод расида

Ноҳида – (форсӣ).  ناهده ситораи Зуҳра, ситораи дурахшон

Ноҷида – (арабӣ).  ناجدهбаландмартаба; ёридиҳанда; равшанкунанда

Ноҷия – (арабӣ). ناجیه пирӯз, муваффақ; солим; наҷотёбанда

Нуқра – (форсӣ). نقره филизи гаронбаҳои сафедранг, сим

Нура – (арабӣ).  نورهнур, сафедӣ, рӯшноӣ

Нурафшон – (форсӣ). نورافشان нурпош, нурафкан

Нурбону – (форсӣ). نوربانو зани нуронӣ, кушодарӯй

Нурия – (арабӣ). نوریه  дурахшон, пурзиё, тобон, мунаввар, гармрӯ

Нуриҷаҳон – (арабӣ-форсӣ). نورجهان равшан, тобон, дурахшон

Нусайба – (арабӣ). نسیبه дорои ҳасабу насаб, шариф; номи саҳобӣ

Обида – (арабӣ). عابده ибодаткунанда, худоҷӯй, зоҳида

Одила – (арабӣ). عادله боадолат, боинсоф

Озода – (форсӣ). آزاده покиза, ороставу пероста, асил ва наҷиб

Ойина – (форсӣ). آئينه дилсоф, шаффоф, тоза

Ойиша – (арабӣ). عایشه зинда, дорои зиндагии нек[4]

Оқила – (арабӣ). عاقله боақл, хирадманд, доно, бофаҳму идрок

Олима – (арабӣ). عالمه соҳиби илм, донишманд, донанда

Олия – (арабӣ). عاليه баландмартаба, боарзиш, олӣ,  боиззат

Олуфта – (форсӣ). آلفته худоро, худпардоз

Омила – (арабӣ). عامله  амалкунанда, иҷрокунандаи коре

Омина – (арабӣ). آمينه эмин, мутмаин; номи модари Муҳаммад (с)

Омира – (арабӣ). آمره амркунанда, фармондеҳ

Орифа – (арабӣ). عارفه огоҳ, воқиф, порсо, доно, огоҳ

Ороста – (форсӣ). آراسته зинатдодашуда, бо зебу зинат, мураттаб

Осуда – (форсӣ). آسوده беғам, беташвиш, дар осоишбуда

Отифа – (арабӣ). عاطفه дилсӯз, муҳаббат, меҳрубонӣ, меҳр

Паймона – (форсӣ). پيمانه муоҳида, аҳд, қавлу қарор; қадаҳ, ҷом

Парварда – (форсӣ). پرورده парваришёфта, тарбияшуда

Парвина – (форсӣ). پروينه номи ҳафт ситораи якҷои осмонӣ

Парвона – (форсӣ). پروانه мисли парранда; зебо; ошиқ

Парӣ – (форсӣ). پری хубрӯ, бисёр зебо; ситоишкунанда

Париваш – (форсӣ).  پريوش паримонанд, мисли парӣ, паривор

Паризода – (форсӣ). پريزاده  бисёр зебо, бисёр хушрӯй

Паринамо – (форсӣ). پرينما парирӯй, зебо, соҳибҷамол

Париноз – (форсӣ). پريناز бо ишваю нози париёна

Парисимо – (форсӣ). پريسيما парирӯй, хушрӯй, соҳибҷамол

Паричеҳра – (форсӣ). پريچهره зебо, хушгил, парисон

Пероя – (форсӣ). پیرایه ороиш, зевар

Покиза – (форсӣ). پاكيزه пок, озода, тоза, соф

Равза – (арабӣ). روضه боғ, гулзор

Радифа – (арабӣ). رديفه ҳамсаф, ҳамқатор, ҳамрада

Раиса – (арабӣ). رئيسه сардор, сарпараст, идоракунанда

Райҳона – (арабӣ). ريحانه як навъ гиёҳи хушбӯй, нозбӯй

Рамзия – (арабӣ). رمزيه борамз, пӯшида

Рафиқа – (арабӣ). رفيقه дӯст, ҳамдам, ҳамнишин

Рафоат – (арабӣ). رفاعت меҳрубонӣ, шафқат

Рахшона – (форсӣ). رخشانه рахшанда, дурахшанда, тобон

Раҳима – (арабӣ). رحيمه меҳрубон, раҳмкунанда (сифати Худо)

Раҳмона – (арабӣ). رحمانه бахшоянда, раҳмкунанда (сифати Худо)

Раъно – (арабӣ). رعنا зебо, хубрӯй, дилкаш, мулоим

Рисола – (арабӣ). رساله мактуб, нома, хат

Робиъа – (арабӣ). رابعه ба маънои духтари чорум дар оила; некҳол

Ровия – (арабӣ). راويه нақлкунанда, ривояткунанда

Розия – (арабӣ). راضيه хушнуд, хурсанд; қонеъ, розӣ; писандида

Роида – (арабӣ). رائده раҳнамо, пешво; ҷӯянда, паёмовар

Ромина – (форсӣ). رامينه орому боадаб; шод, хурсанд

Ромиша – (форсӣ). رامشه ором, бароҳат; шод, хуш; суруд, нағма

Рофиъа – (арабӣ). رافعه баландкунанда, ҳамлкунанда

Роҳила –(арабӣ).  راحلهкӯчкунанда; серҳаракат, чусту чолок

Рошида – (арабӣ). راشده оқил; роҳнамо; диндор

Рувайда – (арабӣ). رویده ором; меҳрубон, мулоим

Рудоба – (форсӣ). رودابه фахркунанда, боланда; беҳтарин фарзанд

Руйина – (форсӣ). روینه маҳкам, сахт, бобардошт

Руқия – (арабӣ). رقیه марвориди обдор; номи духтари Муҳаммад (с)

Румия – (арабӣ). روميه мансуб ба Рум, румизан

Руфайда – (арабӣ). رفیده мавзун раванда, ҳамвор хироманда

Рухсора – (форсӣ). رخساره рӯй, рух, гуна, чеҳра

Рӯҳафзо – (форсӣ). روح افزا ҷонбахш, ҳаловатовар, зиндадилкунанда

Рӯҳия – (арабӣ). روحيه хушаҳвол, ҳоли хуб, болида

Рӯъё – (арабӣ). رؤيا хоб, он чӣ дархоб дида шавад, орзу

Сабзина – (форсӣ). سبزينه сабзранг, гандумгун

Сабоҳат – (арабӣ). صباحت зебоӣ, хубрӯӣ

Савда – (арабӣ). سوده сарват; бузург; сиёҳранг; зани Муҳаммад (с)

Саврӣ – (арабӣ). ثورى сурх, сурхранг, гули сурх

Савсан – (форсӣ). سوسن як навъи гули рангоранги зебо

Садаф – (арабӣ). صدف навъи моддаи дурахшони қиматбаҳо

Садбарг – (форсӣ). صدبرگ гули сербарги хушбӯй

Садоқат – (арабӣ). صداقت дӯстии самимӣ, дӯстӣ, вафодорӣ

Сайёра – (арабӣ). سياره сайркунанда, гарданда, кавкаб

Саёҳат – (арабӣ). سياحت сайр, гардиш, сафар, ҷаҳонгардӣ

Саида – (арабӣ). سعيده саодатманд, хушбахт, нек, муборак

Сайлона – (арабӣ). سيلانه ҷоришавӣ, оби ҷорӣ

Сайфия – (арабӣ). سيفه шамшер

Сайфура – (арабӣ). سيفوره матои абрешимини нафис

Сакина – (арабӣ). سکینه оромиш, оҳистагӣ; осудагӣ

Салима – (арабӣ). سليمه солим, саломат, сиҳат

Салмо – (арабӣ). سلما солим; маъшуқа; номи саҳобӣ

Саломат – (арабӣ). سلامت тандуруст, сиҳат, солим

Самина – (арабӣ). ثمينه гаронбаҳо, қимат

Самира – (арабӣ). صمیرهсухангӯ дар шаб, ҳамдам, зани гандумгун

Санавбар – (арабӣ). صنوبر қадбаланд, хушқомат

Санам – (арабӣ). صنم маъшуқа, зани зебову дилбар

Сания – (арабӣ). ثنيه сутуда, мадҳшуда, баландмақом

Саодат – (арабӣ). سعادت хушбахтӣ, некбахтӣ, бахт

Сарвиноз – (форсӣ). سروناز чун сарв нозанда, қадбаланд, хушрафтор

Сафина – (арабӣ). سفينه киштӣ; баёз (сафедӣ, тароват)

Сафия – (арабӣ). صفيه пок, дӯсти мухлис; номи зани Муҳаммад (с)

Сахия – (арабӣ). سخيه саховатманд, кушодадаст

Саҳла – (арабӣ). سهله нарму осон, хушахлоқ; номи саҳобӣ

Саъдия – (арабӣ). سعديه саодатманд, хушбахт, бобаракат

Сиддиқа – (арабӣ). صديقه ростгӯй, садоқатманд, муътамад

Силсила – (арабӣ). سلسله баҳампайваста; авлод, хонадон

Симина – (форсӣ). سيمينه симин, нуқрагин

Ситора – (форсӣ). ستاره кавкаб, ахтар, дурахшанда

Собира – (арабӣ). صابره сабркунанда, батоқат

Собита – (арабӣ). ثابته устувор, маҳкам, пойдор

Содиқа – (арабӣ). صادقه росткор, самимӣ, вафодор

Содира – (арабӣ). صادره берун бароянда, воқеъгардида

Соима – (арабӣ). صايمه рӯзадор, тақводор, порсо

Соира – (арабӣ). سائره сайркунанда; машҳур, маъруф

Сокина – (арабӣ). ساكنه бошанда, иқоматкунанда дар ҷое, ором

Солеҳа – (арабӣ). صالحه покдил, покдоман, нек, некӯкор

Солора – (арабӣ). سالاره сардор, пешво

Соро – (арабӣ). ساراхолис, пок, ноб; номи зани Иброҳим (а)

Сотира – (арабӣ). ساتره пӯшонанда, пинҳонкунанда, рӯпӯшкунанда

София – (арабӣ). صافيه тоза, покиза, поксират, поктинат

Соҳиба – (арабӣ). صاحبه дорандаи чизе, молик

Соҷида – (арабӣ). ساجده саҷдакунанда, ибодаткунанда

Субҳия – (арабӣ). صبحیه бомдод, сапедадам; оғоз, ибтидо

Сувайба – (арабӣ). ثويبه либосча; гурӯҳ; номи саҳобӣ

Сувайда – (арабӣ). سويدة  зариф ва нозукандом

Судоба – (форсӣ). سودابه  ситоишгари дурахшон

Сулҳия – (арабӣ). صلحيه тарафдори оштӣ ва осоиштагӣ, сулҳпарвар

Сумайро – (арабӣ). سمیرا зани гандумгун

Сумайя – (арабӣ). سميه баланд, бартар; номи саҳобӣ

Суман – (форсӣ). سمن гулест сафедбарги хушбӯй, ёсуман

Сунбула – (форсӣ). سنبله хӯшаи ҷав, гандум, моҳи тақвими шамсӣ

Сурайё – (арабӣ). ثريا галаситорҳо дар осмон, баландии осмон

Сурма – (форсӣ). سرمه моддаи ороишӣ барои чашм

Суханоро – (форсӣ). سخن آرا суханвар, хубу фасеҳ гапзананда

Суҳайло – (арабӣ). سحیلا нарм, мулоим; осон

Табассум – (арабӣ). تبسم нимханда, лабханд

Тавҳида – (арабӣ). توحيده Худои якаву ягонаро парастанда

Тайиба – (арабӣ). طيبة пок; бахшанда; хушахлоқ

Таманно – (арабӣ). تمنا  орзу, ҳавас, умед, ноз, карашма, ишва

Танвира – (арабӣ). تنويره равшанкунанда, мунавваргардонанда

Таскина – (арабӣ). تسكينه оромкунанда, тасаллодеҳ, дилбардор

Тахмина – (форсӣ). تخمينه тахминкунанда, ба гумон муайянкунанда

Таҳсина – (арабӣ). تحسينه таъриф, офарингӯӣ, некӯ гуфтан

Ташрифа – (арабӣ). تشريفه бузург доштан, бузургқадр гардонидан

Таърифа – (арабӣ). تعريفه ситоиш, таҳсин; шиносондан, огоҳонидан

Товус – (арабӣ). طاوس як навъ парандаи хеле зебо

Толиба – (арабӣ). طالبه хоҳон, талабгор, донишҷӯй

Тоҳира – (арабӣ). طاهر пок аз айбу нуқс ва наҷосат, покиза

Тоҷуннисо – (форсӣ-арабӣ). تاج النسا тоҷи занон, беҳтарини занон

Тӯтиё – (форсӣ). توتيا  санги сурма, ки ба чашм кашанд; чизи камёб

Тӯҳфа – (арабӣ). تحفه ҳадя, бахшиш, раҳовард, савғо

Умеда – (форсӣ). امیده чашмдошт, интизор, эътимод, боварӣ

Умрия – (арабӣ). عمریه рафиқи абадӣ, рафиқи доимӣ, ҳамсар

Унайса – (арабӣ). انیسه ҳамдам, унсгирифта, мунис; номи саҳобӣ

Фавзия – (арабӣ). فوزیه ғолиб, пирӯз; растагор; муваффақ

Файзия – (арабӣ). فيضه файздиҳанда, пурхайр, файзбахш

Фарангис – (форсӣ).  فرنگیسмаҳбуби ҳама, дӯстдошта

Фараҳангез – (ар-форсӣ). فرح انگيز шодибахш, хушҳолкунанда

Фараҳзо – (ар-форсӣ). فرحزا он ки шодиро зиёд кунад, сурурафзо

Фараҳноз – (арабӣ-форсӣ). فرحناز хушҳолу танноз

Фарзона – (форсӣ). فرزانه оқил, донишманд, ҳаким

Фарида – (арабӣ). فريده ягона, якто, бемисл; нафис; гаронқимат

Фариза – (арабӣ). فريضه амру супоришҳои Худо, вазифаи ҳатмӣ

Фаришта – (форсӣ). فرشته малоика, беайбу нуқсон, зебо

Фархунда – (форсӣ). فرخنده муборак, нек, фаррух, саодатманд

Фарҳона – (арабӣ). فرحانه хушҳол, шод, масрур

Фатҳия – (арабӣ).  فتحیهпирӯз, муваффақ, ғолиб

Фахрия – (арабӣ). فخريه ифтихоркунанда, фахркунанда, нозанда

Фаҳима – (арабӣ). فهیمه доно, фаҳмида, бофаҳм

Фируза – (форсӣ). فيروزه санги гаронбаҳои осмониранг

Фозила – (арабӣ). فاضله соҳиби фазлу камол, донишманд, доно

Фоиза – (арабӣ).  فائزهпирӯз, муваффақ

Фоиқа – (арабӣ). فائقه беҳтарин, аъло, бартар

Фотима – (арабӣ). فاطه худро аз гуноҳон боздоранда[5]

Хадича – (арабӣ). خدیچه номи ҳамсари Муҳаммад (с)

Хайруннисо – (арабӣ). خیرالنسا хубтарин ва нектарини занон

Хайрия – (арабӣ). خيريه нафъ, хубӣ, некӣ, салоҳ

Хиромон – (форсӣ). خرامان бо нозу виқору хиром роҳраванда

Холида – (арабӣ). خالده ҷовид, доимӣ, намиранда

Холиса – (арабӣ). خالصه соф, пок, сара; хосу баргузида

Хотима – (арабӣ). خاطمه анҷом; фарзанди охирини оила

Хотира – (арабӣ). خاطره ёддошт, ёдбуд, ёдоварӣ, ёд

Хуршеда – (форсӣ). خرشيده офтоб, меҳр, шамс

Хушнамо – (форсӣ). خوشنما зебо, ситорагарм, ҷозиб

Хуҷаста – (форсӣ). خجسته нек, хуб, хуш, муборак

Ҳабиба – (арабӣ). حبيبه дӯстдошта, дӯст, маъшуқа, маҳбуба

Ҳавво – (арабӣ). حوا зиндагӣ; ҳамсари Одам (а)

Ҳадиқа – (арабӣ). حديقه боғ, боғи атрофаш деворкардашуда

Ҳадиса – (арабӣ). حديثه нав, тоза, нақл, ривоят

Ҳадия – (арабӣ). هديه тӯҳфа, бахшиш, савғо

Ҳакима – (арабӣ). حكيمه донову зирак, донишманд, устувор

Ҳақиқа – (арабӣ). حقيقه лоиқ, сазовор, шоиста, муносиб

Ҳалила – (арабӣ). حليله зан, завҷа, зани қонунӣ, зани ҳалолӣ

Ҳалима – (арабӣ). حليمه нармдил, хушхулқ, боақл, бурдбор

Ҳамдия – (арабӣ). حمدیه ситоишкунанда, сипоскунанда

Ҳамида – (арабӣ). حميده писандида, хуб, сутуда, ситоишшуда

Ҳангома – (форсӣ). هنگامه маърака, воқеа; замон, мавсим

Ҳанифа – (арабӣ).  حنیفهдиндори ҳақиқӣ, собитқадам дар дин; пок

Ҳасно – (арабӣ). حسناء бисёр зебо; порсо, боиффат; хуб

Ҳассона – (арабӣ).  حسانهбисёр неку ва зебо; зинатдиҳанда

Ҳафиза – (арабӣ). حفيظه нигаҳбон, нигаҳдор, ҳимояткунанда

Ҳафса – (арабӣ). حفصه шер; номи ҳамсари Паёмбар (с)

Ҳилола – (арабӣ). هلاله моҳи нав, камонабрӯ

Ҳодия – (арабӣ). حادیه раҳнамо, роҳнишондиҳанда, ҳидояткунанда

Ҳония – (арабӣ). هانية ҳадя; хушҳол, шодмон, хушбахт

Ҳоҷар – (арабӣ). هاجر номи зани Иброҳим (а)

Ҳумайро – (арабӣ). همیرا сафед, сурху сафед; номи саҳобӣ

Ҳумо – (арабӣ). هما фархунда; номи парандае (мурғи бахт)

Ҳурия – (арабӣ). حوریه зани биҳиштӣ, дӯшиза

Ҳусния – (арабӣ). حسنیه зебо, хушрӯй; боимтиёз, бартар

Ҳусно – (арабӣ). حسنا нек, хуб, зебо

Ҷавлона – (форсӣ). جولانه бо рафтори хиромон ҳаракаткунанда

Ҷавҳара – (арабӣ). جوهره санги қиматбаҳо, алмос, марворид, ёқут

Чаманафрӯз – (форсӣ). چمن افروز равшанкунандаи боғу бӯстон

Чамангул – (форсӣ). چمنگل гуле аз гулҳои чаман

Чаманоро – (форсӣ). چمنارا ороишгар ва зинатдиҳандаи чаман

Ҷамила – (арабӣ). جميله хушрӯ, зеборӯ, соҳибҷамол, накӯ

Ҷаннат – (арабӣ). جنّت биҳишт, макони озодӣ ва хушбахтӣ

Ҷасома – (арабӣ). جسامه меҳтар, бузург, тануманд; сарвар; ҳалим

Ҷилва – (арабӣ). جلوه тобон, дурахшон, ҷилобахшо

Ҷозиба – (арабӣ). جاذبه ба худ ҷалбкунанда, дилрабо, мафтункунада

Ҷолиба – (арабӣ). جالبه ба худ кашанда, ҷалбкунанда, ҳавасангез

Ҷонафзо – (форсӣ). جانفزا рӯҳафзо, фараҳбахш, роҳатбахш, ҳаётбахш

Ҷонона – (форсӣ). جانانه маҳбуба, маъшуқа

Ҷория – (арабӣ). جاريه духтар, духтари ҷавон; канизак, хидматгор

Ҷувайрия – (арабӣ). جویریه каниз, дӯшиза; номи зани Муҳаммад (с)

Шабафрӯз – (форсӣ). شب افروز шабро равшанкунанда

Шаббода – (форсӣ). شباده насими форами шабона, боди сабук

Шабнам – (форсӣ). شبنم наме, ки шабона ба рӯи гиёҳу гулҳо резад

Шавқия – (арабӣ). شوقیه рағбаткунанда, иштиёқманд, майли зиёд

Шамила – (арабӣ). شميله қиёфа, намуди берунӣ; хислатҳои нек

Шамима – (арабӣ). شميمه хушбӯй, бӯи хуш

Шамсия – (арабӣ). شمسيه офтоб, хуршед, меҳр; чатр, соябон

Шарифа – (арабӣ). شريفه соҳиби шараф ва ифтихор; поку муқаддас

Шарқия – (арабӣ). شرقیه духтари шарқӣ, ховарӣ

Шарора – (арабӣ). شراره оташпораҳои ҷаҳанда

Шарофат – (арабӣ). شرافت бузургқадрӣ, бошарафӣ, обрӯмандӣ

Шафия – (арабӣ). شفيعه шафоаткунанда, восита

Шафиқа – (арабӣ). شفيقه меҳрубон, дилсӯз

Шафоат – (арабӣ). شفاعت талаби афв ё ёрмандии касе барои касе

Шаҳзода – (форсӣ). شهزاده шоҳдухар, малика, подшоҳдухтар

Шаҳира – (арабӣ). شهيره маъруф, машҳур, номдор

Шаҳло – (арабӣ). شهلا зани мешчашм, чашми сиёҳи калони зебо

Шаҳноза – (форсӣ). شهنازه соҳиби фароғат ва ҳаловати шоҳона

Шоҳида – (арабӣ). شاهده шоҳид, гувоҳидиҳанда

Шаҳрия – (арабӣ). شهریه моҳтоб, моҳ

Ширин – (форсӣ). شیرین дилкаш, дилписанд, зебо

Шифо – (арабӣ). شفا даво, дармон, тандурустӣ; илоҷ

Шодия – (форсӣ). شادیه хушнуд, хурсанд, хушҳол

Шоира – (арабӣ). شاعره зане, ки шеър менависад, зани шеъргӯянда

Шоиста – (форсӣ). شايسته сазовор, лоиқ, муносиб, шоён

Шокира – (арабӣ). شاكره шукркунанда, сипосгузор, миннатдор

Шомила – (арабӣ). شامله фарогиранда, дарбаргиранда

Шоҳина – (форсӣ). شاهينه навъи парандаи шикорӣ; далер, диловар

Шукрия – (арабӣ). شكريه номаи миннатдорӣ, сипосгузорӣ

Шукрона – (арабӣ). شكرانه сипосгузорӣ, миннатдорӣ, ташаккур

Шукуфа – (форсӣ). شكوفه гули дарахти мева

Шукӯҳа – (форсӣ). شكوهه боҳашамат, шавкат, ҷалол, қудрат

Шӯҳра – (арабӣ). شهره машҳур, номдор, овозадор

Ягона – (форсӣ). يگانه танҳо, якка, беҳамто, бемисл, беназир

[1] Номи маликаи Сабо, ки зикраш дар Қуръон шудааст.

[2] Духтар ва яке аз ҳамсарони Муҳаммад (с) Зайнаб ном доштанд.

[3] Номи дуввумин шаҳри муқаддас барои мусулмонон баъди Макка, ки дар Арабистон воқеъ аст.

[4] Номи зани Муҳаммад (с)

[5] Номи духтари Муҳаммад (с)

 

1 Назар

  • Сурия номи кишвар аст, чунин номи занона аҳёнан ба назар мерасад.
   Сория номи арабии ҳам мардона ва ҳам занона аст (маънияш: тири парчам).
   Сария – ҷанге, ки Расули Худо (с) шахсан дар он ширкат надошта, яке аз асҳобро ба саркардагии сипоҳ таъйин менамуд.
   Сирия – канизаке барои ҷимоъ ва баҳрагирӣ бошад.

 1. Тахмина ном нест ва маънояш ҳам барои ном муносиб нест…. Асли он Таҳмина аст, модари Суҳроб ва зани Рустам

Назари хешро иброз кунед

Email-и шумо мунташир нахоҳад шуд.