Таърихнигор

Таърихнигор Ба муносибати ҷашни 60-солагии академик Пирумшоев. Ҳ Мураттиб ва муҳаррири масъул доктори илмҳои таърих Саидалӣ Муҳиддинов Душанбе, «Шарқи озод», 2004 

Муллоёри Ванҷӣ

Муллоёри Ванҷӣ Аҳвол ва ашъор Мураттиб ва муаллифи сарсухан А. Абибов  

Тоҷикон

Тоҷикон Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав Бобоҷон Ғафуров Душанбе Нашриёти “Дониш”, 2008

Куллиёти Лоиқ Шералӣ

Куллиёти Лоиқ Шералӣ Мураттибон: Баҳриддин Алавӣ ва Ромиш Лоиқзода Муҳаррир: Мубашшир Акбарзод Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. Душанбе, «Адиб», 2008. – 560 саҳ.

Зиндарӯд

Зиндарӯд Зиндагиномаи Аллома Муҳаммад Иқбол Ба қалами Ҷовид Иқбол

Кишварҳои арабӣ

Кишварҳои арабӣ Мутуни ҷуғрофӣ Мураттиб: Зоиршоҳи Давлат ассистенти кафедраи филологияи араи ДДТ

Хуросон аст ин ҷо

Хуросон аст ин ҷо Муҳаммадҷон Шакурӣ Маънавият, забон ва эҳёи миллии тоҷикон

Таърихи Дарвоз

Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир) Таълифи академик Ҳайдаршо Пирумшоев Муҳаррири масъул профессор Худоӣ Шарифов “Ирфон”, 2008. 704 сафҳа.

پیرمرد و دریا

Пирамард ва дарё (Ба хати форсӣ) Навиштаи Эрнест Ҳемингуйе Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ Теҳрон, 1384.

Таҳқиқот дар бораи Мулло Ёри Ванҷӣ

Таҳқиқотҳо дар бораи Мулло Ёри Ванҷӣ (Ба ҷашни 190-солагии шоир Мулло Ёри Ванҷӣ бахшида мешавад) Душанбе «Ирфон» 2019 ББК 84 Тоҷик 7-4-5 Ҳ-47                  Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан                                                     Идома

Фазоили рамазон

Ба номи Худованди бахшояндаи меҳрубон   Ситоиш мар Худойрост, ки ҳама махлуқро парвардигор Ӯст, замину осмону ҳастиро офаридгор Ӯст, поку беайбу донову огоҳу хабардор аз ҳама ашё Ӯст, подшоҳию қудрату Идома

Номнома

        Номгузорӣ Номҳои мардона Номҳои занона Номҳои Худованд  

Рубоиёти Рӯдакӣ

Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост, Тарсам, ки бимирад аз фароғе, ки турост! Бӯи ҷигари сӯхта олам бигирифт, Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе, ки турост! Бо он ки дилам аз ғами Идома

Румузи бехудӣ

Муҳаммад Иқбол Ҷаҳд кун, дар бехудӣ худро биёб, Зудтар “валлоҳу аълам биссавоб”.                                     Мавлонои Рум Пешкаш ба ҳузури миллати исломия Мункир натавон гашт, агар дам занам аз ишқ, Ин нашъа Идома

Асрори худӣ

Муҳаммад Иқбол Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,  Каз деву дад малуламу инсонам орзуст. Зин ҳамраҳони сустаносир дилам гирифт, Шери Худову Рустами Достонам орзуст. Гуфтам, ки ёфт менашавад, ҷустаем Идома

Фазоили дуо

Фазоили дуо Мураттиб Ашраф Акрам Душанбе 2015    Дуо яке аз муҳимтарин васоили иртиботи бандагон бо Худованд аст. Дуо беҳтарин тӯша барои охират, муроду мақсуди мӯъминон ва некӯкорон буда, ибодати махсуси Идома

Одоби масҷид

Мураттиб Ашраф Акрам   Ҳар мусулмоне, ки дунёро пушти сар гузоштаву ба масҷид ба қасди ибодати Худо, барои ризои Ӯву талаби охират ворид мегардад ва аз Худованд хоҳишу талаби кушодани Идома

Хирмане аз киштзори парешон

Маҳкамов Дастам Хирмане аз киштзори парешон    Душанбе 2011 Тақриз   Ба китоби Маҳкамов Дастам «Хирмане аз киштзори парешон», ки яке аз китобҳои дорои арзиши баланди ахлоқӣ, маънавӣ, педагогӣ ва башарӣ Идома