Русские над Индией

Русские над Индией. Тагеев Борис Леонидович  В очерках и рассказах Б. Л. Тагеева повествуется об истории покорения Средней Азии, коварной политике Великобритании в Афганистане, боевых действиях русских войск на Памире Идома

Таърихнигор

Таърихнигор Ба муносибати ҷашни 60-солагии академик Пирумшоев. Ҳ Мураттиб ва муҳаррири масъул доктори илмҳои таърих Саидалӣ Муҳиддинов Душанбе, «Шарқи озод», 2004 

Тоҷикон

Тоҷикон Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав Бобоҷон Ғафуров Душанбе Нашриёти “Дониш”, 2008

Хуросон аст ин ҷо

Хуросон аст ин ҷо Муҳаммадҷон Шакурӣ Маънавият, забон ва эҳёи миллии тоҷикон

Таърихи Дарвоз

Таърихи Дарвоз (аз қадим то замони муосир) Таълифи академик Ҳайдаршо Пирумшоев Муҳаррири масъул профессор Худоӣ Шарифов “Ирфон”, 2008. 704 сафҳа.