Тифлию домони модар

Маҳкамов Дастам Душанбе 2016 ББК 74. 03 (2) тоҷикӣ М 38 М-38. Маҳкамов Дастам. «Тифлию домони модар…»/ Муҳаррири масъул С. Амонӣ; Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ.- Душанбе: Идома

Муллоёри Ванҷӣ

Муллоёри Ванҷӣ Аҳвол ва ашъор Мураттиб ва муаллифи сарсухан А. Абибов  

Куллиёти Лоиқ Шералӣ

Куллиёти Лоиқ Шералӣ Мураттибон: Баҳриддин Алавӣ ва Ромиш Лоиқзода Муҳаррир: Мубашшир Акбарзод Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. Ашъор. Душанбе, «Адиб», 2008. – 560 саҳ.

Зиндарӯд

Зиндарӯд Зиндагиномаи Аллома Муҳаммад Иқбол Ба қалами Ҷовид Иқбол

پیرمرد و دریا

Пирамард ва дарё (Ба хати форсӣ) Навиштаи Эрнест Ҳемингуйе Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ Теҳрон, 1384.

Таҳқиқот дар бораи Мулло Ёри Ванҷӣ

Таҳқиқотҳо дар бораи Мулло Ёри Ванҷӣ (Ба ҷашни 190-солагии шоир Мулло Ёри Ванҷӣ бахшида мешавад) Душанбе «Ирфон» 2019 ББК 84 Тоҷик 7-4-5 Ҳ-47                  Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухан                                                     Идома

Номнома

        Номгузорӣ Номҳои мардона Номҳои занона Номҳои Худованд  

Рубоиёти Рӯдакӣ

Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост, Тарсам, ки бимирад аз фароғе, ки турост! Бӯи ҷигари сӯхта олам бигирифт, Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе, ки турост! Бо он ки дилам аз ғами Идома

Румузи бехудӣ

Муҳаммад Иқбол Ҷаҳд кун, дар бехудӣ худро биёб, Зудтар “валлоҳу аълам биссавоб”.                                     Мавлонои Рум Пешкаш ба ҳузури миллати исломия Мункир натавон гашт, агар дам занам аз ишқ, Ин нашъа Идома

Асрори худӣ

Муҳаммад Иқбол Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,  Каз деву дад малуламу инсонам орзуст. Зин ҳамраҳони сустаносир дилам гирифт, Шери Худову Рустами Достонам орзуст. Гуфтам, ки ёфт менашавад, ҷустаем Идома

Хирмане аз киштзори парешон

Маҳкамов Дастам Хирмане аз киштзори парешон    Душанбе 2011 Тақриз   Ба китоби Маҳкамов Дастам «Хирмане аз киштзори парешон», ки яке аз китобҳои дорои арзиши баланди ахлоқӣ, маънавӣ, педагогӣ ва башарӣ Идома