Байтҳо аз эҷодиёти Муллоёр

Бӯсаи лаъли лабат ҷуз ман ба осонӣ кӣ ёфт,
Ҷои кони лаълро ҷуз аз бадахшонӣ кӣ ёфт?

                         ***

Дар рӯзаки тӯй ҷангу ҷадал фойда надорад,
Озор макун, оқибаташ чора надорад.

                         ***

Мир ай параи Лӯла ҳай лӯву мағал дора,
Дар веху сари зунш сад ғал-ғали ғал дора.

                         ***

Ҷониби мумсик, ки шуд дар об ғарқ,
«Деҳ» магӯ, «ма» – гӯ, ки дасташро диҳад.

                         ***

Ҳақтаоло фаҳм бар мо дода аст,
Кундзеҳниҳо ба мулло дода аст.

                         ***

Ман туро санҷида мегӯм, эй писар,
Аз хуруҷи нимчамулло алҳазар.

                         ***

Чашми чоку чеҳраи муллотарош,
Бар тамаъ олуда буду гашт фош.

                         ***

Аз гадотабъон лави нуне наҷӯ,
Чун намедорад равоят ови ҷӯ,

                         ***

Блблон бе даму хониш шудаан андар боғ,
Ҷояшон машғала доранд кунун ғулбаву зоғ.

                         ***

Чун туро бошад ба оғил молу гов,
Бенаворо шир бахшу рӯ матов.

                         ***

Гар туро набвад саломе ё паём,
Алвидоъ, одамгариҳо шуд тамом.

                         ***

Ҳимматат бошад ба ҳар коре баланд,
Мешавӣ дар байни мардум арҷманд.

                         ***

Бас сиво дидам, зи омолу калом
Нест бар муллову муфтӣ эҳтиром.

                         ***

Аз дами досу тавар аз пешу пас,
Ҷангали Зуго надорад хору хас.

                         ***

Риш чун тахтаи дар, салла чу манги гулхор,
Ин қадар бори гарон дар тани озурда мадор.

                         ***

Ин чи шӣ, дар қаҳратуне ему веб,
Ас нашӣ гову хари моро насиб.

                         ***

Ин тараф дар сӯзу авғон марду зан,
Ун тараф дар нозу неъмат ғӯтазан.

                         ***

Марди берӯда, ки дар кнҷи кадо ғап задааст,
Мокии дмрту болест, ки важғап задааст.

                         ***

Муфтӣ бо хӯи фачу пои каҷу гардани қоз,
Малакутист, ки аз арзу само гӯяд роз?

                         ***

Лқмаи нуни касе нест, ки дар чанги ту нест,
Лозрови сари ку дар хнкӣ ранги ту нест.

                          ***

Ун шарике, ки ба вақте ба сарт шуна занад,
Дар ҳазар бош, ки рӯзе ба тагт фуна занад.

                         ***

Бар гшна агар срхаву палпанг хшай,
Бар бангии ҳангӣ ғӯраи банг хшай.

                         ***

Хшдуман агар рӯи хушт пеш ора,
Дар ҳар сари ханда нштару неш ора.

                         ***

Панге, ки чапун надораву блҳавасай,
Дар ҳут ҳавои лолазорш ҳавасай.

                         ***

На ҳар як шохи сархам мевадор аст,
Ҳазорон шохи хам бар мева зор аст…

                         ***

Ту дур аз коргоҳ астӣ, чи донӣ,
Ки пуди зиндагӣ муҳтоҷи тор аст.

                          ***

Коми мо аз мевааш шодоб шуд,
Ҷон раҳо аз вартаи гирдоб шуд.

                          ***

Ман ғуломи марди олиҳимматам,
Кадхудоён лек дар Ванҷанд кам.