Номҳои занона

Адиба – (арабӣ). اديبه зани суханвар, шоира, сухандон, адабдӯст

Адлия – (арабӣ). عدليه зани боадлу инсоф

Азиза – (арабӣ). عزيزه гиромӣ, арҷманд, муқаддас

Азро – (арабӣ). ازرا дӯшиза, бокира; ошкор

Алия – (арабӣ). علیه  баландмартаба, олимақом

Алфия – )арабӣ). الفیه баландмартаба, иртифоъ, баландӣ

Амина – (арабӣ). امينه боэътимод, зани росткор, ростқавл

Амира – (арабӣ). اميره амрдиҳанда, фармондиҳанда, раис, сарвар

Аниса – (арабӣ). انيسه дӯст, ҳамдам, ҳамнишин, унсгиранда

Анора – (форсӣ). اناره зани сурхрухсораи зебо

Ануша – (форсӣ). انوشه хушу хуррам; ҳаёти ҷовидонӣ

Анҷома – (форсӣ). انجامه хотима, ба охир расидан

Арва – (арабӣ). اروه зебочеҳра; зани шарифу тавоно; номи саҳобӣ

Асия – (арабӣ). اسیه зани Фиръавн, ки Мусоро (а) ниҳонӣ парварид

Аслия – (арабӣ). اصلیه асил, ҳақиқӣ; боаслу насаб       

Асмо – (арабӣ). اسما некӯ, зебо; дорои шаъну мақом; номи саҳобӣ

Атия – (арабӣ). عطیه бахшидашуда, ҷоиза; номи саҳобӣ

Афифа – (арабӣ). عفيفه покдоман, боиффат, порсо, парҳезкор

Афсона – (форсӣ). افسانه зани ғайривоқеӣ, ғайриоддӣ

Ахтар – (форсӣ). اختر ситора, кавкаб

Аҳдия – (арабӣ). اهدیه боаҳду вафо, содиқа

Аҷиба – (арабӣ). عجیبه тааҷҷубовар, ҳайратангез

Бадрия – (арабӣ). بدریهзани зеборӯй, зебо чун моҳи шаби чаҳордаҳ

Байзо – (арабӣ). بيضاء пок, сафедпӯст; софдил, содиқ; номи саҳобӣ

Барира – (арабӣ). بريره роҳу тариқ; номи саҳобӣ

Барно – (форсӣ). برنا  ҷавон, навҷавону зебо

Басира – (арабӣ). بصيره зани зирак, моҳир дар корҳо, доно, боақл

Баҳор – (форсӣ). بهار зебоӣ, бӯи хуш, шодобӣ

Башира – (арабӣ). بشيره муждарасон, хабари хушдиҳанда

Беназир – (арабӣ). بینظير  бемислу монанд, беҳамто, ягона

Билқис – (арабӣ). بلقیس зираку доно; бокира; ҳамсари Сулаймон (а) [1]

Болида – (форсӣ). باليده сарфароз, сарбаланд, ифтихорманд

Боноз – (форсӣ). باناز ноздор, ишвакунанда

Бону – (форсӣ). بانو хонум, соҳибхоназан

Ботина – (арабӣ).  باطنه дарун, дил, асл; ҳақиқат

Боҳира – (арабӣ). باهره  равшан, ошкор, возеҳ

Буния – (арабӣ). بنيه ниҳод, фитрат, сиришт, вуҷуд

Бушро – (арабӣ).بشرى   муждадиҳанда, хушхабар

Валия – (арабӣ). وليه дӯст, дӯстдор; ёвар, мададгор

Васила – (арабӣ). وسيله роҳи расидан ба мақсаде, восита

Васфия – (арабӣ). وصفيه мадҳшуда, тавсифшуда

Воила – (арабӣ). وئله паноҳгиранда

Воқифа – (арабӣ). واقفه огоҳ, бохабар

Волида – (арабӣ). والده модар

Восила – (арабӣ). واصله пайвастшаванда, васлшаванда

Воҳида – (арабӣ). واحده якто, ягона, якка

Воҷиба – (арабӣ).  واجبه бисёр лозим, зарурӣ

Гавҳар – (форсӣ). گوهر марворид, чизи қиматбаҳо

Ганҷина – (форсӣ). گنجينه хазина, боигарӣ, сарват

Гетиоро – (форсӣ). گيتی آرا ҷаҳоноро, зинатдиҳандаи дунё

Гуландом – (форсӣ). گل اندام нозукбадан, латифпайкар

Гулафзо – (форсӣ). گلفزاмисли гул зебо

Гулафшон – (форсӣ). گل افشان гулпош, гулрез, гулнисор

Гулбадан – (форсӣ). گلبدن нозукбадан, латифпайкар

Гулбарг – (форсӣ). گلبرگ барги гул, рӯи зебо

Гулбасар – (форсӣ). گل بسر гулпӯш, шукуфон

Гулбаҳор – (форсӣ). گلبهار гули баҳорӣ, гули тару тоза

Гулбез – (форсӣ). گلبيز гулпош, гулрез, гулафшон

Гулбону – (форсӣ). گلبانو зебо, нозукбадан

Гулбӯй – (форсӣ). گلبوی хушбӯй, муаттар

Гулбутта – (форсӣ). گلبوته буттаи гул, ниҳоли гул

Гулгуна – (форсӣ). گلگونه гулгун, сурхранг, рӯи зебо

Гулғунча – (форсӣ). گلغنچه ғунчаи гул, гули ношукуфта

Гулдаста – (форсӣ). گلدسته дастаи гул, дастагул

Гулзода – (форсӣ). گلذاده  покзод, хушнасаб

Гулинор – (форсӣ). گلنار  ба мисли  гули анор, сурхрӯй

Гулнамо – (форсӣ). گلنما хушрӯй, зебо

Гулнасаб – (форсӣ-арабӣ). گل نسب хушнасаб, аз нажоди зебо

Гулнигор – (форсӣ). گلنگار гулрухсор, зебочеҳра

Гулнисо – (форсӣ-арабӣ). گلنسا  зани мисли гул зебо

Гулнисор – (форсӣ-арабӣ). گلنثار гулпош, гулафшон

Гулноза – (форсӣ). گلنازه зебову дилфиреб

Гулнора – (форсӣ). گلناره сурхранг ба мисли гули анор

Гулрафтор – (форсӣ). گلرفتار соҳиби рафтори зебо

Гулрӯй – (форсӣ). گلروی рӯи ба мисли гул латифу дилкаш

Гулрухсор – (форсӣ). گلرخسار  хушрӯй, зеборӯй

Гулсара – (форсӣ).  گلسرهгули чидаю баргузида, беайб

Гулсимо – (форсӣ). گلسیما гулчеҳра, гулрӯй

Гулсуман – (форсӣ).گلسمن  гули суман, ёсуман

Гулханда – (форсӣ). گلخنده соҳиби хандаи зебо, дилкаш

Гулхумор – (форсӣ). گلخمار соҳиби чашмони зебо, пурноз

Гулчеҳра – (форсӣ). گلچیهره гулрӯй, гулрухсор

Гулшан – (форсӣ). گلشن гулзор, гулистон

Гулшаноро – (форсӣ). گلشن آرا хеле зебо, пуртароват

Гулшода – (форсӣ). گلشاده ба мисли гул шоду шукуфон

Гулъизор – (форсӣ-арабӣ).گلعزار рӯяш мисли гул, нозуку зебо

Ғозия – (арабӣ). غاذيه ғазокунанда; ғизодиҳанда; қувватбахш

Ғолиба – (арабӣ). غالبه ғалабакунанда,  пирӯз

Ғолия – (арабӣ). غاليه хушбӯй, муаттар

Ғунча – (форсӣ). غنچه гули ношукуфта, гули кушоданашуда

Дидора – (форсӣ). ديداره мулоқот, вохӯрӣ; рӯй, чеҳра

Дилангез – (форсӣ). دل انگیز  дилкаш, матлуб, марғуб

Дилафрӯз – (форсӣ). دل افروز фараҳбахш, фараҳафзо, мафтункунанда

Дилбар – (форсӣ). دلبر он ки бо ҳусну латофат дил мебарад, дилрабо

Дилноза – (форсӣ). دلنازه таннозу зебо, дилписанд

Дилоро – (форсӣ). دلارا дилхушкунанда, дилкушо,  дилкаш

Дилором – (форсӣ). دل آرام он ки ба дил оромӣ бахшад, оромибахш

Дилосо – (форсӣ). دل آسا он ки ба дил осоиш бахшад, фараҳбахш

Дилрабо – (форсӣ). دلربا дилбар, дилкаш, дилписанд

Дилшода – (форсӣ).   دلشادهхушу хурсанд, дилшодкунанда

Дурдона – (форсӣ). دردانه  дурри якто, фарзанди якто, фарзанди азиз

Дуррия – (арабӣ). دریه  марворид, гавҳар

Ёдгора – (форсӣ). يادگاره нишона, ёдгормонда

Ёмина – (арабӣ). يامنه  муборак, хуҷаста; рост

Ёқута – (арабӣ). ياقوته гавҳари қиматбаҳо

Ёсира – (арабӣ).  یاسرهосонгир, саҳлгиранда

Ёсуман – (форсӣ). ياسمن як навъ гули сафедранги хушбӯ, гули суман

Жола – (форсӣ). ژاله қатраҳои зебои яхранги борон, тагарг

Зайнаб – (арабӣ). زینب покизагӣ, оростагӣ[2]

Зайнура – (арабӣ). زينوره бо нур зинатёфта, бо нур ороста

Зайтуна – (арабӣ). زيتونه дарахти мевадори ҳамешасабз

Закия – (арабӣ). ذکیه  боҳуш, тезхотир, бофаҳм

Замира – (арабӣ). ضميره дил, қалб, ботини инсон

Зарафшон – (форсӣ). زرفشان нисоркунандаи зар, зарпош

Зарбону – (форсӣ).زربانو  зани дурахшон, зебову боқадр

Зарина – (форсӣ). زرينه аз зар сохташуда, тиллоӣ, зардранг

Зарифа – (арабӣ). ظريفه нозук, латиф, зебо, хушандом; зирак, доно

Зарнигор – (форсӣ). زرنگار мунаққаш бо зар, бо зар зинатдода

Зарнисор – (форсӣ-арабӣ). زرنثار зарбахш, зарпош, зарафшон

Захира – (арабӣ). ذخيره чизи барои зарурати оянда нигоҳдошташуда

Заҳро – (арабӣ). زهرا дурахшон, тобон, сафед; лақаби Фотима (р) 

Зебо – (форсӣ). زيبا хушрӯ, соҳибҷамол, хушгил, зебанда; шоиста

Зебуннисо – (арабӣ). زیب النسا зеби занон, зани зебо

Зевар – (форсӣ). زيور чизи зинатбахшанда, ороишдиҳанда

Зиёда – (арабӣ). زياده бисёр, афзун, фаровон

Зинат – (арабӣ). زينت чизҳои ороишӣ, зевар, пероя

Зоира – (арабӣ). زائره зиёраткунанда, ба дидорбинӣ раванда

Зокира – (арабӣ). ذاكره зикркунанда, ёдоваранда

Зоҳида – (арабӣ). زاهده порсо, парҳезгор

Зоҳира – (арабӣ). ظاهره ба назар намоён, ошкор, возеҳ, равшан

Зубайда – (арабӣ). زبیده  атошуда, ҳадяи Худо, интихобшуда

Зулайхо – (арабӣ). زلیخا номи зани Юсуф (а)

Зулола – (арабӣ). زلاله соф, тоза

Зулфия – (форсӣ). زلفیه соҳиби зулфи зебо, гесудор

Зулқаъда – (арабӣ). ذوالقعده номи моҳи ёздаҳуми солшумории қамарӣ

Зулҳиҷҷа – (арабӣ). ذوالحجه моҳи дувоздаҳуми солшумории қамарӣ

Зумуррад – (арабӣ). زمرد як навъи санги қиматбаҳо

Зуҳра – (форсӣ). زهره ситораи субҳ, номи сайёраи дурахшон

Ибодат – (арабӣ).عبادت парастишии Худо, иҷрои фароизи дин

Изофа – (арабӣ). اضافه афзудан, афзоиш, афзунӣ

Иқлима – (арабӣ). اقليمه авзои табиат, кишвар, мамлакат

Илмия – (арабӣ). علمیه маърифат, дониш, илм

Имома – (арабӣ). امامه раҳбар, пешво, раис

Ирода – (арабӣ). اراده майл, хоҳиш, орзу, таманно

Ишқия – (арабӣ). عشقیه  маҳбуба, маъшуқа

Карашма – (форсӣ). كرشمه нозу ишва, ишора бо чашму абрӯ

Карима – (арабӣ). كريمه босаховат, ҷавонзан, соҳибэҳсон

Кимиё – (юнонӣ). كيميا чизи камёб, нодир

Комила – (арабӣ). كامله мукаммал, беайбу нуқсон, баркамол

Қадима – (арабӣ). قديمه қадим, куҳан, бостонӣ

Қадрия – (арабӣ). قدریه қимат, боарзиш, боэътибор

Қобила – (арабӣ). قابله қобилиятнок, лаёқатманд, арзанда, пазиранда

Қодира – (арабӣ). قادره тавоно, муқтадир, соҳиби қудрат

Қоима – (арабӣ). قائمه рост, устувор, истода, барпо

Қудсия – (арабӣ). قدسيه покиза, солеҳа, фаришта, некӯкор

Қулсум – (арабӣ). کلثم номи духтари Муҳаммад(с); пургӯштрухсор

Қутбия – (арабӣ). قطبیه дурахшон; машҳур, намоён

Лайло – (арабӣ). ليلی шабӣ, шабона; киноя аз маъшуқа, маҳбуба

Латифа – (арабӣ). لطيفه зариф, дилкаш, раъно, зебо, дилфиреб

Латофат – (арабӣ). لطافت латифӣ, назокат, зарифӣ, зебоӣ, раъноӣ

Лоиқа – (арабӣ). لايقه шоиста, сазовор, муносиб

Лола – (форсӣ). لاله шабеҳи гули лола, маҳбубаи зебо, хушрӯй

Лоҷвард – (форсӣ). لاجورد санги қиматбаҳо; кабудранг, нилгун

Лубоба – (арабӣ). لبابه хирадманд, оқил; баргузида; номи саҳобӣ

Лутфия – (арабӣ). لطفیه нарм, мулоим, нозукбаён, меҳрубон, болутф

Мавзуна – (арабӣ). موزونه мутаносиб, шинам; вазндор, фасеҳ

Мавлуда – (арабӣ). مولوده таваллудёфта, замони валодат

Мавҷуда – (арабӣ). موجوده офаридашуда, ҷондор; муҳайё

Мағфират – (арабӣ). مغفرت омурзиш, афви гуноҳ

Мадина – (арабӣ). مدينه шаҳр, номи шаҳри муқаддас[3]

Мадҳия – (арабӣ). مدحيه ситоиш, сано, наът, таъриф кардан

Майгуна – (форсӣ). ميگونه сурхрӯй, сурхранг

Майсара – (арабӣ). ميسره тарафи дасти чап, ясор

Майсура – (арабӣ). ميسوره муяссаршуда, мумкиншуда

Макнуна – (арабӣ) مكنونه пинҳоншуда, нуҳуфта

Мақсуда – (арабӣ). مقصوده , дилхоҳ, матлуб, талаб, мурод, мақсад

Малика – (арабӣ). ملكه подшоҳзан, зани подшоҳ

Малоҳат – (арабӣ). ملاحت зебоӣ, хубрӯӣ; ситорагармӣ, ҷозибадорӣ

Мамнуна – (арабӣ). ممنونه сипосгузор, муташаккир; хурсанд, хушҳол

Манзума – (арабӣ). منظومه ба назму тартибдароварда, сухани мавзун

Манзура – (арабӣ). منظوره намоён, падидор; писандида, шоиста

Манижа – (форсӣ). منیژه оташин; сафедрӯй; покдоман

Марворид – (форсӣ). مرواريد дурр, гавҳар, дурдона, ганҷ

Марзия – (арабӣ). مرضیه  писандида, матбуъ; хушнуд

Марҳабо – (арабӣ). مرحبا лафзи таҳсин: Хуш омадӣ!, Офарин!, Зиҳӣ!

Марҷона – (арабӣ).  مرجانهяк навъ модаи ороишӣ; ороста, зебо

Марям – (арабӣ) مریم зебо; порсо; қавӣ; номи модари Исо (а)

Масрура – (арабӣ). مسروره шодмон, шод, хурсанд, хушвақт

Мастона – (форсӣ). مستانه маъшуқа, дилдода

Мастура – (арабӣ). مستوره пӯшида; покдоман, боиффат

Матлуба – (арабӣ). مطلوبه дилхоҳ; маҳбуба, маъшуқа

Мафтуна – (арабӣ). مفتونه шефта, ошиқ, дилбохта

Маҳбуба – (арабӣ). محبوبه дӯстдошташуда, маъшуқа

Маҳваш – (форсӣ). مهوش монанд ба моҳ, маҳосо; хушрӯй, зебо

Маҳдия – (арабӣ). مهدیه ато, бахшиш, инъом; ҳидоятшуда

Маҳина – (форсӣ). مهينه нозук, борик, нарм, мулоим, нафис

Маҳмуда – (арабӣ). محموده ҳамдшуда, ситудашуда, ситоишшуда

Маҳфуза – (арабӣ). محفوظه ҳифзкунанда, дарёддошта, нигоҳдоранда

Маҷида – (арабӣ). مجيده бошаъну шараф, олиқадр, баландмартаба

Машҳура – (арабӣ). مشهوره шӯҳратёфта, маъруф, овозадор, номдор

Маъмуна – (арабӣ). مأمونه дар амон буда, эмин аз хавфу хатар

Маърифат – (арабӣ). معرفت илму дониш, хирад, фаросат

Маъсума – (арабӣ). معصومه  бегуноҳ, покдоман

Маъшуқа – (арабӣ). معشوقه маҳбуба, дӯстдошта

Меҳрангез – (форсӣ). مهر انگيز пурмеҳру муҳаббат

Меҳрафрӯз – (форсӣ). مهرافروز афрӯзандаи меҳру муҳаббат

Меҳрӣ – (форсӣ). مهری бомуҳаббат, дӯстдор, меҳрубон

Меҳрнигор – (форсӣ). مهرنگار соҳиби қиёфаи меҳрубон

Меҳринисор – (форсӣ). مهرنثار қурбонии меҳр, меҳрафкан

Меҳрмоҳ – (форсӣ).  مهرماه моҳи ҳафтуми солшумории шамсӣ

Меҳрнуш – (форсӣ). مهرنوش бо меҳр фарогирифта, саршори меҳр

Меҳрофарин – (форсӣ). مهر آفرين дорои меҳру муҳаббати қавӣ

Мижгона – (форсӣ). مژگانه дорои мижгонҳои дароз, зебо

Мино – (форсӣ). مينا  шиша, обгина; осмонранг; гули зинатӣ

Мисрия – (арабӣ). مصريه зани мансуб ба Миср, мисризан

Моида – (арабӣ). مائدهдастархони пурнозу неъмат

Мория – (арабӣ). ماریه сафеду дурахшон; номи зани Муҳаммад (с)

Моҳира – (арабӣ). ماهره бомаҳорат, устод, чирадаст

Моҳистон – (форсӣ). ماهستان моҳзор, ҳусни ниҳоят зебо

Моҳлиқо – (форсӣ-арабӣ). ماه لقا моҳрӯ, моҳсимо, хушрӯй

Моҳпайкар – (форсӣ). ماه پيكر хушқаду қомат, хеле хушрӯй, зебо

Моҳрӯй – (форсӣ). ماهروی моҳрухсор, моҳсимо, хушрӯй

Моҳрухсор – (форсӣ). ماه رخسار моҳсурат, моҳсимо, хушрӯй

Моҳҷабин – (форсӣ). ماهجبين моҳрӯй, маҳлиқо, хушрӯй

Моҳҷамол – (форсӣ). ماهجمال моҳчеҳра, моҳлиқо, зебо

Муаддаба – (арабӣ). مؤدبه боадаб, тарбиятдида

Муаззама – (арабӣ). معظمه бузург, арҷманд, азим

Муаттара – (арабӣ). معطّره атрнок, атрогин, хушбӯ

Мубашшира – (арабӣ). مبشّره башоратдеҳ, муждадеҳ, хушхабаррасон

Мубина – (арабӣ). مبينه ошкоркунанда, возеҳу равшанкунанда

Мужда – (форсӣ). مژده хабари хуш, башорат, навид

Мукаррама – (арабӣ). مکرمه гиромӣ, бузургвор, соҳибкарам

Муқаддама – (арабӣ). مقدمه пешина, қаблӣ

Муқаддас – (арабӣ). مقدس пок, соф; азиз, гиромӣ

Муқбила – (арабӣ). مقبله соҳиби иқбол, хушбахт

Мумтоза – (арабӣ). ممتازه баргузида, имтиёздошта, афзалиятдошта

Мунаввара – (арабӣ). منورهпурнур, равшан, нуронӣ

Мунзифа – (арабӣ). منظفه пок, озода, ҳалима, фурӯтан, хиромон

Мунира – (арабӣ).  منيره нурпош, равшан, тобон, дурахшон

Муниса – (арабӣ). مونسه унсгирифта, дӯст, ҳамдам, ҳамнафас

Мунсифа – (арабӣ). منصفه боинсоф, бовиҷдон, боадолат

Мурида – (арабӣ). مريده иродатманд; хоҳон, толиб; пайрав

Муршида – (арабӣ). مرشيده роҳнамо, тарбиятгар, роҳбар

Мусаллама – (арабӣ). مسلمه таслимшуда, тобеъшуда; яқин, муайян

Муслима – (арабӣ). مسلمه мусулмонзан, зани пайрави дини ислом

Мусмира – (арабӣ). مثمره судманд, самарнок, муфид, ҳосиловар

Мутаҳҳара – (арабӣ). مطهره покизашуда, пок, покиза, тоза

Мутриба – (арабӣ). مطربه созандаву хонанда, навозанда

Муфида – (арабӣ). مفیده нафърасон, судманд, фоидаоваранда

Мухбира – (арабӣ). مخبره хабардиҳанда, огоҳкунанда

Мухлиса – (арабӣ) . مخلصهихлосманд, эътиқодманд, дӯстдор

Муҳаббат – (арабӣ). محبت дӯстдорӣ, ишқ, меҳр, майл, ихлос

Муҳайё – (арабӣ). مهيا тайёр, омода, фароҳам

Муҳаррама – (арабӣ). محرّمه манъшуда; моҳи аввали соли ҳиҷрӣ

Муҳиба – (арабӣ). محبه ҳабиб, дӯстдор, ёри меҳрубон

Муҳсина – (арабӣ). محسینه соҳиби ҳусн, зебо, некӯкор

Муҳтарама – (арабӣ). محترمه соҳиби эҳтиром, боэҳтиром

Муҷиба – (арабӣ). مجيبه ҷавобдиҳанда, посухгӯянда, ҷавобгӯ

Мушаррафа – (арабӣ). مشرفه ноилгашта, сарфарозшуда

Мушкина – (форсӣ). مشكينه бӯи мушк диҳанда, хушбӯй

Мушфиқа – (арабӣ). مشفقه бошафқат, меҳрубон, дилсӯз, ғамхор

Муъмина – (арабӣ). مؤمنه боимон, имондор, диндор

Муътабара – (арабӣ). معتبره соҳибэътибор, мӯҳтарам, иззатманд

Муяссара – (арабӣ). ميسره осон фароҳамомада, дастрасшуда, осон

Набила – (арабӣ). نابیله некӯсурат; шариф, наҷиб; зирак

Назира – (арабӣ).  نظيره мисл, монанд

Назрия – (арабӣ). نذریه аҳд, паймон; садақа, қурбонӣ

Назифа – (арабӣ). نظيفه покиза, тоза; нозук, зариф

Назокат – (арабӣ). نزاكت нозукӣ, латофат, ҳассосият; зебоӣ

Наима – (арабӣ). نعيمه неъмат, нозу неъмат, тавонгар

Намоён – (форсӣ). نمايان машҳур, маъруф, назаррас

Наргис – (форсӣ). نرگس  гули наргис; чашм, киноя аз чашми маҳбуба

Насиба – (арабӣ). نصيبه қисмат, баҳра, ҳисса

Насима – (арабӣ). نسيمه боди форами саҳаргоҳ, боди нарм

Нафиса – (арабӣ). نفيسه латиф, марғуб, нозук, дилписанд

Наҷиба – (арабӣ). نجيبه шариф, асилзода, бузургзода, гиромӣ, порсо

Нигина – (форсӣ). نگينه санги қимате, ки барои зинати чизҳо ниҳанд

Нигора – (форсӣ). نگاره нақш, тасвир, расм; маҳбуба, маъшуқа

Низора – (форсӣ).  نزارهхароб, лоғар; суст, заиф

Нилуфар – (форсӣ). نيلوفر гули нилуфар; кабуд, осмониранг

Нисора – (арабӣ). نثاره фидошуда, қурбоншуда

Нишона – (форсӣ). نشانه ёдгор аз касе; асар, аломат

Ниҳода – (форсӣ). نهاده сиришт, тинат; бунёд, асос

Нодира – (арабӣ). نادره ягона, беназир, беҳамто

Нодия – (арабӣ). نادیه бахшанда; шабнам; нидодиҳанда

Нозанин – (форсӣ). نازنین зебо, қашанг; маҳбуба

Нозира – (арабӣ). ناظره назаркунанда, назораткунанда

Нозия – (арабӣ). نازیهишвакунанда, нозкунанда

Ноила – (арабӣ). نائله муваффақ, ба мурод расида

Ноҳида – (форсӣ).  ناهده ситораи Зуҳра, ситораи дурахшон

Ноҷида – (арабӣ).  ناجدهбаландмартаба; ёридиҳанда; равшанкунанда

Ноҷия – (арабӣ). ناجیه пирӯз, муваффақ; солим; наҷотёбанда

Нуқра – (форсӣ). نقره филизи гаронбаҳои сафедранг, сим

Нура – (арабӣ).  نورهнур, сафедӣ, рӯшноӣ

Нурафшон – (форсӣ). نورافشان нурпош, нурафкан

Нурбону – (форсӣ). نوربانو зани нуронӣ, кушодарӯй

Нурия – (арабӣ). نوریه  дурахшон, пурзиё, тобон, мунаввар, гармрӯ

Нуриҷаҳон – (арабӣ-форсӣ). نورجهان равшан, тобон, дурахшон

Нусайба – (арабӣ). نسیبه дорои ҳасабу насаб, шариф; номи саҳобӣ

Обида – (арабӣ). عابده ибодаткунанда, худоҷӯй, зоҳида

Одила – (арабӣ). عادله боадолат, боинсоф

Озода – (форсӣ). آزاده покиза, ороставу пероста, асил ва наҷиб

Ойина – (форсӣ). آئينه дилсоф, шаффоф, тоза

Ойиша – (арабӣ). عایشه зинда, дорои зиндагии нек[4]

Оқила – (арабӣ). عاقله боақл, хирадманд, доно, бофаҳму идрок

Олима – (арабӣ). عالمه соҳиби илм, донишманд, донанда

Олия – (арабӣ). عاليه баландмартаба, боарзиш, олӣ,  боиззат

Олуфта – (форсӣ). آلفته худоро, худпардоз

Омила – (арабӣ). عامله  амалкунанда, иҷрокунандаи коре

Омина – (арабӣ). آمينه эмин, мутмаин; номи модари Муҳаммад (с)

Омира – (арабӣ). آمره амркунанда, фармондеҳ

Орифа – (арабӣ). عارفه огоҳ, воқиф, порсо, доно, огоҳ

Ороста – (форсӣ). آراسته зинатдодашуда, бо зебу зинат, мураттаб

Осуда – (форсӣ). آسوده беғам, беташвиш, дар осоишбуда

Отифа – (арабӣ). عاطفه дилсӯз, муҳаббат, меҳрубонӣ, меҳр

Паймона – (форсӣ). پيمانه муоҳида, аҳд, қавлу қарор; қадаҳ, ҷом

Парварда – (форсӣ). پرورده парваришёфта, тарбияшуда

Парвина – (форсӣ). پروينه номи ҳафт ситораи якҷои осмонӣ

Парвона – (форсӣ). پروانه мисли парранда; зебо; ошиқ

Парӣ – (форсӣ). پری хубрӯ, бисёр зебо; ситоишкунанда

Париваш – (форсӣ).  پريوش паримонанд, мисли парӣ, паривор

Паризода – (форсӣ). پريزاده  бисёр зебо, бисёр хушрӯй

Паринамо – (форсӣ). پرينما парирӯй, зебо, соҳибҷамол

Париноз – (форсӣ). پريناز бо ишваю нози париёна

Парисимо – (форсӣ). پريسيما парирӯй, хушрӯй, соҳибҷамол

Паричеҳра – (форсӣ). پريچهره зебо, хушгил, парисон

Пероя – (форсӣ). پیرایه ороиш, зевар

Покиза – (форсӣ). پاكيزه пок, озода, тоза, соф

Равза – (арабӣ). روضه боғ, гулзор

Радифа – (арабӣ). رديفه ҳамсаф, ҳамқатор, ҳамрада

Раиса – (арабӣ). رئيسه сардор, сарпараст, идоракунанда

Райҳона – (арабӣ). ريحانه як навъ гиёҳи хушбӯй, нозбӯй

Рамзия – (арабӣ). رمزيه борамз, пӯшида

Рафиқа – (арабӣ). رفيقه дӯст, ҳамдам, ҳамнишин

Рафоат – (арабӣ). رفاعت меҳрубонӣ, шафқат

Рахшона – (форсӣ). رخشانه рахшанда, дурахшанда, тобон

Раҳима – (арабӣ). رحيمه меҳрубон, раҳмкунанда (сифати Худо)

Раҳмона – (арабӣ). رحمانه бахшоянда, раҳмкунанда (сифати Худо)

Раъно – (арабӣ). رعنا зебо, хубрӯй, дилкаш, мулоим

Рисола – (арабӣ). رساله мактуб, нома, хат

Робиъа – (арабӣ). رابعه ба маънои духтари чорум дар оила; некҳол

Ровия – (арабӣ). راويه нақлкунанда, ривояткунанда

Розия – (арабӣ). راضيه хушнуд, хурсанд; қонеъ, розӣ; писандида

Роида – (арабӣ). رائده раҳнамо, пешво; ҷӯянда, паёмовар

Ромина – (форсӣ). رامينه орому боадаб; шод, хурсанд

Ромиша – (форсӣ). رامشه ором, бароҳат; шод, хуш; суруд, нағма

Рофиъа – (арабӣ). رافعه баландкунанда, ҳамлкунанда

Роҳила –(арабӣ).  راحلهкӯчкунанда; серҳаракат, чусту чолок

Рошида – (арабӣ). راشده оқил; роҳнамо; диндор

Рувайда – (арабӣ). رویده ором; меҳрубон, мулоим

Рудоба – (форсӣ). رودابه фахркунанда, боланда; беҳтарин фарзанд

Руйина – (форсӣ). روینه маҳкам, сахт, бобардошт

Руқия – (арабӣ). رقیه марвориди обдор; номи духтари Муҳаммад (с)

Румия – (арабӣ). روميه мансуб ба Рум, румизан

Руфайда – (арабӣ). رفیده мавзун раванда, ҳамвор хироманда

Рухсора – (форсӣ). رخساره рӯй, рух, гуна, чеҳра

Рӯҳафзо – (форсӣ). روح افزا ҷонбахш, ҳаловатовар, зиндадилкунанда

Рӯҳия – (арабӣ). روحيه хушаҳвол, ҳоли хуб, болида

Рӯъё – (арабӣ). رؤيا хоб, он чӣ дархоб дида шавад, орзу

Сабзина – (форсӣ). سبزينه сабзранг, гандумгун

Сабоҳат – (арабӣ). صباحت зебоӣ, хубрӯӣ

Савда – (арабӣ). سوده сарват; бузург; сиёҳранг; зани Муҳаммад (с)

Саврӣ – (арабӣ). ثورى сурх, сурхранг, гули сурх

Савсан – (форсӣ). سوسن як навъи гули рангоранги зебо

Садаф – (арабӣ). صدف навъи моддаи дурахшони қиматбаҳо

Садбарг – (форсӣ). صدبرگ гули сербарги хушбӯй

Садоқат – (арабӣ). صداقت дӯстии самимӣ, дӯстӣ, вафодорӣ

Сайёра – (арабӣ). سياره сайркунанда, гарданда, кавкаб

Саёҳат – (арабӣ). سياحت сайр, гардиш, сафар, ҷаҳонгардӣ

Саида – (арабӣ). سعيده саодатманд, хушбахт, нек, муборак

Сайлона – (арабӣ). سيلانه ҷоришавӣ, оби ҷорӣ

Сайфия – (арабӣ). سيفه шамшер

Сайфура – (арабӣ). سيفوره матои абрешимини нафис

Сакина – (арабӣ). سکینه оромиш, оҳистагӣ; осудагӣ

Салима – (арабӣ). سليمه солим, саломат, сиҳат

Салмо – (арабӣ). سلما солим; маъшуқа; номи саҳобӣ

Саломат – (арабӣ). سلامت тандуруст, сиҳат, солим

Самина – (арабӣ). ثمينه гаронбаҳо, қимат

Самира – (арабӣ). صمیرهсухангӯ дар шаб, ҳамдам, зани гандумгун

Санавбар – (арабӣ). صنوبر қадбаланд, хушқомат

Санам – (арабӣ). صنم маъшуқа, зани зебову дилбар

Сания – (арабӣ). ثنيه сутуда, мадҳшуда, баландмақом

Саодат – (арабӣ). سعادت хушбахтӣ, некбахтӣ, бахт

Сарвиноз – (форсӣ). سروناز чун сарв нозанда, қадбаланд, хушрафтор

Сафина – (арабӣ). سفينه киштӣ; баёз (сафедӣ, тароват)

Сафия – (арабӣ). صفيه пок, дӯсти мухлис; номи зани Муҳаммад (с)

Сахия – (арабӣ). سخيه саховатманд, кушодадаст

Саҳла – (арабӣ). سهله нарму осон, хушахлоқ; номи саҳобӣ

Саъдия – (арабӣ). سعديه саодатманд, хушбахт, бобаракат

Сиддиқа – (арабӣ). صديقه ростгӯй, садоқатманд, муътамад

Силсила – (арабӣ). سلسله баҳампайваста; авлод, хонадон

Симина – (форсӣ). سيمينه симин, нуқрагин

Ситора – (форсӣ). ستاره кавкаб, ахтар, дурахшанда

Собира – (арабӣ). صابره сабркунанда, батоқат

Собита – (арабӣ). ثابته устувор, маҳкам, пойдор

Содиқа – (арабӣ). صادقه росткор, самимӣ, вафодор

Содира – (арабӣ). صادره берун бароянда, воқеъгардида

Соима – (арабӣ). صايمه рӯзадор, тақводор, порсо

Соира – (арабӣ). سائره сайркунанда; машҳур, маъруф

Сокина – (арабӣ). ساكنه бошанда, иқоматкунанда дар ҷое, ором

Солеҳа – (арабӣ). صالحه покдил, покдоман, нек, некӯкор

Солора – (арабӣ). سالاره сардор, пешво

Соро – (арабӣ). ساراхолис, пок, ноб; номи зани Иброҳим (а)

Сотира – (арабӣ). ساتره пӯшонанда, пинҳонкунанда, рӯпӯшкунанда

София – (арабӣ). صافيه тоза, покиза, поксират, поктинат

Соҳиба – (арабӣ). صاحبه дорандаи чизе, молик

Соҷида – (арабӣ). ساجده саҷдакунанда, ибодаткунанда

Субҳия – (арабӣ). صبحیه бомдод, сапедадам; оғоз, ибтидо

Сувайба – (арабӣ). ثويبه либосча; гурӯҳ; номи саҳобӣ

Сувайда – (арабӣ). سويدة  зариф ва нозукандом

Судоба – (форсӣ). سودابه  ситоишгари дурахшон

Сулҳия – (арабӣ). صلحيه тарафдори оштӣ ва осоиштагӣ, сулҳпарвар

Сумайро – (арабӣ). سمیرا зани гандумгун

Сумайя – (арабӣ). سميه баланд, бартар; номи саҳобӣ

Суман – (форсӣ). سمن гулест сафедбарги хушбӯй, ёсуман

Сунбула – (форсӣ). سنبله хӯшаи ҷав, гандум, моҳи тақвими шамсӣ

Сурайё – (арабӣ). ثريا галаситорҳо дар осмон, баландии осмон

Сурма – (форсӣ). سرمه моддаи ороишӣ барои чашм

Суханоро – (форсӣ). سخن آرا суханвар, хубу фасеҳ гапзананда

Суҳайло – (арабӣ). سحیلا нарм, мулоим; осон

Табассум – (арабӣ). تبسم нимханда, лабханд

Тавҳида – (арабӣ). توحيده Худои якаву ягонаро парастанда

Тайиба – (арабӣ). طيبة пок; бахшанда; хушахлоқ

Таманно – (арабӣ). تمنا  орзу, ҳавас, умед, ноз, карашма, ишва

Танвира – (арабӣ). تنويره равшанкунанда, мунавваргардонанда

Таскина – (арабӣ). تسكينه оромкунанда, тасаллодеҳ, дилбардор

Тахмина – (форсӣ). تخمينه тахминкунанда, ба гумон муайянкунанда

Таҳсина – (арабӣ). تحسينه таъриф, офарингӯӣ, некӯ гуфтан

Ташрифа – (арабӣ). تشريفه бузург доштан, бузургқадр гардонидан

Таърифа – (арабӣ). تعريفه ситоиш, таҳсин; шиносондан, огоҳонидан

Товус – (арабӣ). طاوس як навъ парандаи хеле зебо

Толиба – (арабӣ). طالبه хоҳон, талабгор, донишҷӯй

Тоҳира – (арабӣ). طاهر пок аз айбу нуқс ва наҷосат, покиза

Тоҷуннисо – (форсӣ-арабӣ). تاج النسا тоҷи занон, беҳтарини занон

Тӯтиё – (форсӣ). توتيا  санги сурма, ки ба чашм кашанд; чизи камёб

Тӯҳфа – (арабӣ). تحفه ҳадя, бахшиш, раҳовард, савғо

Умеда – (форсӣ). امیده чашмдошт, интизор, эътимод, боварӣ

Умрия – (арабӣ). عمریه рафиқи абадӣ, рафиқи доимӣ, ҳамсар

Унайса – (арабӣ). انیسه ҳамдам, унсгирифта, мунис; номи саҳобӣ

Фавзия – (арабӣ). فوزیه ғолиб, пирӯз; растагор; муваффақ

Файзия – (арабӣ). فيضه файздиҳанда, пурхайр, файзбахш

Фарангис – (форсӣ).  فرنگیسмаҳбуби ҳама, дӯстдошта

Фараҳангез – (ар-форсӣ). فرح انگيز шодибахш, хушҳолкунанда

Фараҳзо – (ар-форсӣ). فرحزا он ки шодиро зиёд кунад, сурурафзо

Фараҳноз – (арабӣ-форсӣ). فرحناز хушҳолу танноз

Фарзона – (форсӣ). فرزانه оқил, донишманд, ҳаким

Фарида – (арабӣ). فريده ягона, якто, бемисл; нафис; гаронқимат

Фариза – (арабӣ). فريضه амру супоришҳои Худо, вазифаи ҳатмӣ

Фаришта – (форсӣ). فرشته малоика, беайбу нуқсон, зебо

Фархунда – (форсӣ). فرخنده муборак, нек, фаррух, саодатманд

Фарҳона – (арабӣ). فرحانه хушҳол, шод, масрур

Фатҳия – (арабӣ).  فتحیهпирӯз, муваффақ, ғолиб

Фахрия – (арабӣ). فخريه ифтихоркунанда, фахркунанда, нозанда

Фаҳима – (арабӣ). فهیمه доно, фаҳмида, бофаҳм

Фируза – (форсӣ). فيروزه санги гаронбаҳои осмониранг

Фозила – (арабӣ). فاضله соҳиби фазлу камол, донишманд, доно

Фоиза – (арабӣ).  فائزهпирӯз, муваффақ

Фоиқа – (арабӣ). فائقه беҳтарин, аъло, бартар

Фотима – (арабӣ). فاطه худро аз гуноҳон боздоранда[5]

Хадича – (арабӣ). خدیچه номи ҳамсари Муҳаммад (с)

Хайруннисо – (арабӣ). خیرالنسا хубтарин ва нектарини занон

Хайрия – (арабӣ). خيريه нафъ, хубӣ, некӣ, салоҳ

Хиромон – (форсӣ). خرامان бо нозу виқору хиром роҳраванда

Холида – (арабӣ). خالده ҷовид, доимӣ, намиранда

Холиса – (арабӣ). خالصه соф, пок, сара; хосу баргузида

Хотима – (арабӣ). خاطمه анҷом; фарзанди охирини оила

Хотира – (арабӣ). خاطره ёддошт, ёдбуд, ёдоварӣ, ёд

Хуршеда – (форсӣ). خرشيده офтоб, меҳр, шамс

Хушнамо – (форсӣ). خوشنما зебо, ситорагарм, ҷозиб

Хуҷаста – (форсӣ). خجسته нек, хуб, хуш, муборак

Ҳабиба – (арабӣ). حبيبه дӯстдошта, дӯст, маъшуқа, маҳбуба

Ҳавво – (арабӣ). حوا зиндагӣ; ҳамсари Одам (а)

Ҳадиқа – (арабӣ). حديقه боғ, боғи атрофаш деворкардашуда

Ҳадиса – (арабӣ). حديثه нав, тоза, нақл, ривоят

Ҳадия – (арабӣ). هديه тӯҳфа, бахшиш, савғо

Ҳакима – (арабӣ). حكيمه донову зирак, донишманд, устувор

Ҳақиқа – (арабӣ). حقيقه лоиқ, сазовор, шоиста, муносиб

Ҳалила – (арабӣ). حليله зан, завҷа, зани қонунӣ, зани ҳалолӣ

Ҳалима – (арабӣ). حليمه нармдил, хушхулқ, боақл, бурдбор

Ҳамдия – (арабӣ). حمدیه ситоишкунанда, сипоскунанда

Ҳамида – (арабӣ). حميده писандида, хуб, сутуда, ситоишшуда

Ҳангома – (форсӣ). هنگامه маърака, воқеа; замон, мавсим

Ҳанифа – (арабӣ).  حنیفهдиндори ҳақиқӣ, собитқадам дар дин; пок

Ҳасно – (арабӣ). حسناء бисёр зебо; порсо, боиффат; хуб

Ҳассона – (арабӣ).  حسانهбисёр неку ва зебо; зинатдиҳанда

Ҳафиза – (арабӣ). حفيظه нигаҳбон, нигаҳдор, ҳимояткунанда

Ҳафса – (арабӣ). حفصه шер; номи ҳамсари Паёмбар (с)

Ҳилола – (арабӣ). هلاله моҳи нав, камонабрӯ

Ҳодия – (арабӣ). حادیه раҳнамо, роҳнишондиҳанда, ҳидояткунанда

Ҳония – (арабӣ). هانية ҳадя; хушҳол, шодмон, хушбахт

Ҳоҷар – (арабӣ). هاجر номи зани Иброҳим (а)

Ҳумайро – (арабӣ). همیرا сафед, сурху сафед; номи саҳобӣ

Ҳумо – (арабӣ). هما фархунда; номи парандае (мурғи бахт)

Ҳурия – (арабӣ). حوریه зани биҳиштӣ, дӯшиза

Ҳусния – (арабӣ). حسنیه зебо, хушрӯй; боимтиёз, бартар

Ҳусно – (арабӣ). حسنا нек, хуб, зебо

Ҷавлона – (форсӣ). جولانه бо рафтори хиромон ҳаракаткунанда

Ҷавҳара – (арабӣ). جوهره санги қиматбаҳо, алмос, марворид, ёқут

Чаманафрӯз – (форсӣ). چمن افروز равшанкунандаи боғу бӯстон

Чамангул – (форсӣ). چمنگل гуле аз гулҳои чаман

Чаманоро – (форсӣ). چمنارا ороишгар ва зинатдиҳандаи чаман

Ҷамила – (арабӣ). جميله хушрӯ, зеборӯ, соҳибҷамол, накӯ

Ҷаннат – (арабӣ). جنّت биҳишт, макони озодӣ ва хушбахтӣ

Ҷасома – (арабӣ). جسامه меҳтар, бузург, тануманд; сарвар; ҳалим

Ҷилва – (арабӣ). جلوه тобон, дурахшон, ҷилобахшо

Ҷозиба – (арабӣ). جاذبه ба худ ҷалбкунанда, дилрабо, мафтункунада

Ҷолиба – (арабӣ). جالبه ба худ кашанда, ҷалбкунанда, ҳавасангез

Ҷонафзо – (форсӣ). جانفزا рӯҳафзо, фараҳбахш, роҳатбахш, ҳаётбахш

Ҷонона – (форсӣ). جانانه маҳбуба, маъшуқа

Ҷория – (арабӣ). جاريه духтар, духтари ҷавон; канизак, хидматгор

Ҷувайрия – (арабӣ). جویریه каниз, дӯшиза; номи зани Муҳаммад (с)

Шабафрӯз – (форсӣ). شب افروز шабро равшанкунанда

Шаббода – (форсӣ). شباده насими форами шабона, боди сабук

Шабнам – (форсӣ). شبنم наме, ки шабона ба рӯи гиёҳу гулҳо резад

Шавқия – (арабӣ). شوقیه рағбаткунанда, иштиёқманд, майли зиёд

Шамила – (арабӣ). شميله қиёфа, намуди берунӣ; хислатҳои нек

Шамима – (арабӣ). شميمه хушбӯй, бӯи хуш

Шамсия – (арабӣ). شمسيه офтоб, хуршед, меҳр; чатр, соябон

Шарифа – (арабӣ). شريفه соҳиби шараф ва ифтихор; поку муқаддас

Шарқия – (арабӣ). شرقیه духтари шарқӣ, ховарӣ

Шарора – (арабӣ). شراره оташпораҳои ҷаҳанда

Шарофат – (арабӣ). شرافت бузургқадрӣ, бошарафӣ, обрӯмандӣ

Шафия – (арабӣ). شفيعه шафоаткунанда, восита

Шафиқа – (арабӣ). شفيقه меҳрубон, дилсӯз

Шафоат – (арабӣ). شفاعت талаби афв ё ёрмандии касе барои касе

Шаҳзода – (форсӣ). شهزاده шоҳдухар, малика, подшоҳдухтар

Шаҳира – (арабӣ). شهيره маъруф, машҳур, номдор

Шаҳло – (арабӣ). شهلا зани мешчашм, чашми сиёҳи калони зебо

Шаҳноза – (форсӣ). شهنازه соҳиби фароғат ва ҳаловати шоҳона

Шоҳида – (арабӣ). شاهده шоҳид, гувоҳидиҳанда

Шаҳрия – (арабӣ). شهریه моҳтоб, моҳ

Ширин – (форсӣ). شیرین дилкаш, дилписанд, зебо

Шифо – (арабӣ). شفا даво, дармон, тандурустӣ; илоҷ

Шодия – (форсӣ). شادیه хушнуд, хурсанд, хушҳол

Шоира – (арабӣ). شاعره зане, ки шеър менависад, зани шеъргӯянда

Шоиста – (форсӣ). شايسته сазовор, лоиқ, муносиб, шоён

Шокира – (арабӣ). شاكره шукркунанда, сипосгузор, миннатдор

Шомила – (арабӣ). شامله фарогиранда, дарбаргиранда

Шоҳина – (форсӣ). شاهينه навъи парандаи шикорӣ; далер, диловар

Шукрия – (арабӣ). شكريه номаи миннатдорӣ, сипосгузорӣ

Шукрона – (арабӣ). شكرانه сипосгузорӣ, миннатдорӣ, ташаккур

Шукуфа – (форсӣ). شكوفه гули дарахти мева

Шукӯҳа – (форсӣ). شكوهه боҳашамат, шавкат, ҷалол, қудрат

Шӯҳра – (арабӣ). شهره машҳур, номдор, овозадор

Ягона – (форсӣ). يگانه танҳо, якка, беҳамто, бемисл, беназир

[1] Номи маликаи Сабо, ки зикраш дар Қуръон шудааст.

[2] Духтар ва яке аз ҳамсарони Муҳаммад (с) Зайнаб ном доштанд.

[3] Номи дуввумин шаҳри муқаддас барои мусулмонон баъди Макка, ки дар Арабистон воқеъ аст.

[4] Номи зани Муҳаммад (с)

[5] Номи духтари Муҳаммад (с)

 

  • Сурия номи кишвар аст, чунин номи занона аҳёнан ба назар мерасад.
   Сория номи арабии ҳам мардона ва ҳам занона аст (маънияш: тири парчам).
   Сария – ҷанге, ки Расули Худо (с) шахсан дар он ширкат надошта, яке аз асҳобро ба саркардагии сипоҳ таъйин менамуд.
   Сирия – канизаке барои ҷимоъ ва баҳрагирӣ бошад.

Назари хешро иброз кунед

Email-и шумо мунташир нахоҳад шуд.