Бузургмеҳр Назарзода

  Бузургмеҳр Назарзода 22 майи соли 1975 дар деҳаи хушбоду ҳаво ва зебоманзари Бунайи ноҳияи Ванҷ дар хонаводаи омӯзгор ба дунё омадааст. Падари бузургвораш Нуралиев Назаралӣ на танҳо омӯзгори фарҳехта, балки устои оҳангар, меъмор, деворгар, устои чӯбу тахта, шикорчии моҳир ва боғбони номӣ маъруф буда, шогирдони зиёде аз дасти ӯ таълим гирифта, шинохтаи диёру меҳан гаштаанд. Ин ҳама дар ташаккул ва нумӯи Бузургмеҳри хурдсол таъсири мусбат гузошт, ки аз падар дар синни шашсолагӣ хондану навиштани забони тоҷикӣ ва форсиро ба осонӣ биомӯзаду тасаллут ба он пайдо намояд. Баъдан тавассути бародарбузургаш хондану навиштори хати забони арабиро омӯхтааст.
  Таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаро дар дабистони деҳаи Бунай гирифта, дар аксари озмунҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ аз забону адабиёти тоҷик, забону адабиёти рус инчунин забони англисӣ, ҷойҳои аввал ва намоёнро ишғол намудааст. Мактаби миёнаи №3-и деҳаи Бунайро соли 1992 бомуваффақият хатм намуда, ба пойтахти кишвар ба манзури такмил додани таҳсилот рӯ овардааст, вале ба амри тақдир даврони донишомӯзияш ба замони ҷанги шаҳрвандӣ рост омад.
  Моҳи декабри ҳамон сол (1992) озими Маскав шуда, муддате чанд дар он ҷо мондааст, аммо ба иллати шароити номусоиди замон натавонист онҷо таҳсилро идома бахшад. Хушбахтона, имкон пайдо шуд, ки таҳсили минбаъдаро дар хориҷи кишвар анҷом диҳад. Соли 1996 шомили яке аз донишгоҳои бо нуфузи Ховари Миёна – донишгоҳи Ал-Қоҳира шуда, соли 2001 фориғуттаҳсили риштаи иқтисод ва улуми сиёсӣ дар ин донишгоҳи мӯътабар гаштааст.
  Ҳамзамон бо донишҷӯ буданаш, ғолибияти озмуни Радио ва ТВ Мисро касб карда, нахустин нотиқи (диктори) бахши тоҷикии EBC (Egyptian Broadcasting Corporation) Иттиҳоди радио ва ТВ тобеи Вазорати Иттилооти Ҷумҳурии Мисри Араб мебошад. То соли 2004 ба ҳайси гӯянда (диктор), виростор (редактор) ва тарҷумон дар бахши тоҷикии EBC ифои вазифа намудааст. Тӯли ин муддат бо шахсиятҳои маъруфу бонуфузи кишвар, коршиносон ва кормандони бахшҳои гуногуни диёр, ки дар сафарҳои хориҷӣ будаанд, даҳҳо гузоришҳо ва мусоҳибаҳо анҷом додааст.
  Аз соли 2004 то кунун дар шаҳри Маскав (Федератсияи Русия) истиқомат дорад ва ба ҳайси тарҷумон кору фаъолият менамояд. Воқеан, тарҷума ба дониши хубе дар мавриди забон, гӯишҳо (лаҳҷаҳо), фарҳанги хориҷӣ ва ҳамчунин суръати тафаккур ва бисёр хусусиятҳои дигар ниёз дорад. Чунонки медонед, тарҷумон дар арзи чанд сония кори бузургеро анҷом медиҳад. Барои мисол, ӯ бояд маълумотро «дар парвоз» гирифта, билофосила онро дуруст тарҷумаву баргардон кунад, агарчӣ аз хориҷ бингарӣ, ниҳоят осон ба назар мерасад.
  Бузургмеҳр Назарзода панҷ забонро ба хубӣ балад аст, ба забонҳои арабӣ ва англисӣ тасаллути комил дошта, аз тарҷумонҳои беҳтарини тоҷикони муқими Русия дониста мешавад. Дар мулоқоту ҳамойишҳои (конфронсҳои) мухталифи дохилӣ ва байналмилалӣ ба унвони тарҷумони касбӣ ширкат варзида, сазовори ифтихорномаву тақдирномаҳо гаштааст. Ҳар куҷо, ки будаву ҳаст аз Миллату Меҳан ҷудо набуда, ба забону миллати хеш ифтихор менамояд. Оиладор аст, 3 фарзанд дорад.
  Бузургмеҳр тамоми шароитро барои омӯзишу тарбия ва тамрини фарзандонаш, фароҳам овардааст. Ин буд, ки писараш – Анушервон Назарзода Бузургмеҳр – Устоди варзиши Русия дар риштаи самбову дзюдо, дастовардҳои чашмгиреро дар варзиш ва таҳсил ба даст оварда, мояи сарфарозии ҳамаи мо тоҷикони олам гардидааст.
  Шоёни ёдоварист, ки Анушервони ҷавон ду карат қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо, қаҳрамони Аврупо, панҷ карат қаҳрамони Русия ва барандаи ҷоизаҳои бонуфузи кишварҳои СПАД (ОДКБ), ғолиби ҷашнвораҳои умумирусиягии варзишӣ, барандаи ҷоизаи вижаи Президенти Русия «барои дастгирии ҷавонони болаёқат» дар риштаи самбо ва дзюдо ва ғолиби беш аз 40 мусобиқоти сартосарии Русия ва ҷаҳон мебошад.

Бузургмехр Назарзода

  Бузургмехр Назарзода родился 22 мая 1975 года в живописном селе Бунай Ванчского района в семье учителя. Его почитаемый отец Нуралиев Назарали был не только известным учителем, но и мастером-кузнецом, архитектором, каменщиком, плотником, умелым охотником и известным садовником. Многие из его учеников учились у него и стали известными на родной земле. Все это положительно сказалось на формирование, становлении и росте молодого Бузургмехра, который в возрасте шести лет мог легко научиться читать и писать на таджикском и персидском языках у своего отца. Позже он научился читать и писать по-арабски у своего старшего брата.
  Начальное и среднее образование он получил в средней школе села Бунай и занимал первые и наиболее почетные места в большинстве районных и региональных олимпиад по таджикскому языку и литературе, русскому языку и литературе, а также английскому языку. Он успешно окончил среднюю школу № 3 в селе Бунай в 1992 году, и чтобы улучшить свое образование, переехал в столицу, но, к несчастью, его период обучения и образования совпал с гражданской войной.
  В декабре 1992 года он отправился в Москву и некоторое время остался там, но не смог продолжить свое образование из-за неблагоприятных условий. К счастью, появилась возможность и он смог продолжить обучение за границей. В 1996 году он поступил в один из самых престижных университетов Ближнего Востока – в Каирский университет, а в 2001 году окончил этот престижный университет по специальности «Экономист и политолог». В то же время, будучи студентом, он прошёл Египетский конкурс радио и телевидения и был первым диктором в Таджикском филиале EBC (Egyptian Broadcasting Corporation) при Министерстве информации АРЕ. До 2004 года он работал диктором, редактором и переводчиком в EBC . За это время он провел десятки репортажей и интервью с известными личностями и влиятельными людьми нашей страны, экспертами и сотрудниками различных секторов за границей.
  С 2004 года по настоящее время, живет в Москве (Российская Федерация) и работает переводчиком. На самом же деле перевод требует блестящих знаний языка, диалектов, чужой культуры, а также быстроты мысли и многих других навыков и качеств. Как вы понимаете, человек проделывает за секунды огромный труд, например, он должен «схватить» информацию на лету и тут же её правильно интерпретировать, а со стороны она кажется очень легкой и простой.
  Бузургмехр Назарзода свободно говорит на пяти языках, владеет арабским и английским языками и считается одним из лучших таджикских переводчиков, живущих в России. Как профессиональный переводчик он участвовал в различных внутренних и международных встречах и конференциях, а также получил благодарственные письма и награды. Где бы он ни был, он не отделен от своей родины и нации. Он гордится своим языком и своей нацией.
  Он женат и имеет 3 детей.
  Бузургмехр создал все условия для воспитания и образования своих детей. Именно поэтому его сын, Анушервон Назарзода Бузургмехр, мастер спорта России по самбо и дзюдо, добился замечательных достижений в спорте и образовании и стал источником гордости для всех нас – таджиков. Следует отметить, что юный Анушервон является двукратным чемпионом мира по самбо, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом России и обладателем престижных наград ОДКБ, призером Всероссийской Спартакиады, а также призёр премии Президента России «За поддержку талантливой молодежи» по самбо и дзюдо, а также он является победителем более 40 соревнований по России и миру.

Buzurgmehr Nazarzoda

  Buzurgmehr Nazarzoda was born on May 22, 1975 in the picturesque village of Bunay, Vanch district, in the family of a teacher. His revered father Nuraliev Nazarali was not only a famous teacher, but also a blacksmith, architect, bricklayer, carpenter, skilled hunter and famous gardener. Many of his students studied from him and became famous in their native land. All this positively affected the formation, and growth of the young Buzurgmehr, who at the age of six could easily learn to read and write in Tajik and Persian with his father. Later, he learned to read and write Arabic from his older brother.
  He received his primary and secondary education in a secondary school in the village of Bunay and took first and most prominent places in most district and regional competitions in Tajik language and literature, Russian language and literature, as well as English. He successfully graduated from secondary school No. 3 in the village of Bunay in 1992, and moved to the capital to improve his education, but unfortunately, his period of study and education coincided with the civil war.
  In December 1992, he went to Moscow and stayed there for some time, but was unable to continue his education due to adverse conditions. Fortunately, the opportunity arose and he was able to continue his studies abroad. In 1996, he entered one of the most prestigious universities in the Middle East – Cairo University, and in 2001 graduated from this prestigious university with a degree in economics and political science. At the same time, as a student, he passed the Egyptian Radio and Television Competition and was the first announcer at the Tajik branch of EBC (Egyptian Broadcasting Corporation) under the Ministry of Information of the Republic of Egypt. Until 2004, he worked as an announcer, editor and translator for EBC. During this time, he conducted dozens of reports and interviews with famous personalities and influential people of our country, experts and employees of various sectors, abroad.
  From 2004 to the present, lives in Moscow (Russian Federation) and works as a translator. In fact, translation requires excellent knowledge of the language, dialects, foreign culture, as well as speed of thought and many other skills and qualities. As you know, a person does a tremendous job in seconds, for example, he must «grab» information on the fly and immediately interpret it correctly, but from the outside it seems very easy and simple.
  Buzurgmehr Nazarzoda speaks five languages fluently, speaks Arabic and English, and is considered one of the best Tajik translators living in Russia. As a professional translator, he as a professional translator participated in various domestic and international meetings and conferences, and also received letters of appreciation/ thanks and awards. Wherever he is, he is not separated from his homeland and nation. he is proud of his language and his nation.
  He is married and has 3 children.
  Buzurgmehr created all the conditions for the upbringing and education of his children. That is why his son, Anushervon Nazarzoda Buzurgmehr, the master of sports of Russia in Sambo and Judo, achieved remarkable achievements in sports and education and became a source of pride for all of us Tajiks. It should be noted that young Anushervon is the two-time world Sambo champion, the champion of Europe, the five-time champion of Russia and the winner of the prestigious CSTO (Collective Security Treaty Organization) awards, the winner of the All-Russian Spartakiad, and also the winner of the Presidential Award «for Supporting Talented Youth» in Sambo and Judo and is the winner of more than 40 competitions in Russia and the world.
 

Ҳошияи назарҳо

Назари хешро иброз кунед

Email-и шумо мунташир нахоҳад шуд.